Lubisz robić zdjęcia? Najlepsze możesz wysłać na konkurs

1067
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Przed nami już 31. Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2021. Lubisz fotografować? Weź udział w konkursie. Nagroda za najlepszą pracę wyniesie 1200 zł. Prace konkursowe można nadsyłać do 15 czerwca.

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Warunki udziału

Uczestnikiem wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego. Tematyka i technika prac dowolna. Format prac dowolny (krótszy bok min. 20 cm, maksymalny format 70 x 100 cm). Ilość prac jest dowolna. Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer wg. karty zgłoszenia).

Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 40 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404, w tytule wpłaty należy wpisać 31WWF.

Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginał lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
Prace wraz z kartą zgłoszenia i dowodem wpłaty należy przesłać w płaskim i sztywnym opakowaniu przesyłką poleconą na adres:
Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl, www.dkzary.pl

Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona jury powołane przez organizatorów. Przewidziano nagrody:

  • Grand Prix – 1200 zł,
  • I nagroda – 500 zł,
  • II nagroda – 400 zł,
  • III nagroda – 300 zł,
  • trzy wyróżnienia po – 150 zł.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

Przyjmowanie prac – do 15 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Obrady jury – 26 czerwca 2021 r. Otwarcie wystawy – 7 sierpnia 2021 r., godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury. Zwrot prac – do 31 maja 2022 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz środkach społecznego przekazu w celach reklamy imprezy. Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 31 Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2021. Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury. Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.

Regulamin do pobrania ze strony www.dkzary.pl. Do udziału w konkursie zapraszają Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

ATB (źródło: ŻDK)