Tym razem się udało. Budowa strażnicy ruszy ponownie

757
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej już w marcu szukała wykonawcy kolejnego etapu budowy nowej siedziby dla strażaków. Bez powodzenia. Jednak w kolejnym przetargu udało się znaleźć wykonawcę.

Poprzedniego przetargu nie rozstrzygnięto, chociaż chętni się zgłosili. Złożone oferty przewyższały jednak kwotę, jaką przewidziano na realizację tej inwestycji. Przypomnijmy, że fundamenty tego obiektu przy ul. Zielonogórskiej wykonano już w 2018 roku i do tej pory zrealizowano trzy kolejne etapy budowy.

Przetarg na etap czwarty został ogłoszony ponownie. Zamówienie obejmuje wykonanie zewnętrznego wykończenia budynków i wieży, wiaty parkingowo–kontenerowej, instalacji kanalizacji deszczowej, hydrantu zewnętrznego, instalacji gazowej zewnętrznej, instalacji elektrycznej zewnętrznej, instalacji elektrycznej wewnętrznej, kanalizacji teletechnicznej zewnętrznej, nawierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia terenu.

Do przetargu przystąpiło trzech oferentów. Najdroższa oferta została wyceniona na ponad 5,95 miliona złotych, a najtańsza na prawie 5,57 miliona. Wybrano najtańszą. Umowa z wykonawcą została podpisana 12 maja. Ten etap inwestycji zrealizuje Zakład Usług Budowlanych Roberta Łukasika z Trzemeszna. Okres realizacji przewidziano do 14 grudnia 2021 roku. Plac budowy został już przekazany nowemu wykonawcy i lada moment rozpoczną się prace.

Jak dobrze pójdzie, to strażacy przeprowadzą się do nowej siedziby za trzy lata. Wszystko uzależnione jest od tego, czy będą pieniądze na realizację kolejnych, zaplanowanych etapów tej budowy.

Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy nastąpiło 12 maja. fot. KP PSP w Żarach

ATB