Dziesiątki milionów na inwestycje w Żarach i w powiecie

1408
Miasto Żary otrzyma między innymi dofinansowanie do remontu ulic Szymanowskiego i Krótkiej. fot. Andrzej Buczyński

POWIAT ŻARSKI | 25 października ogłoszono wyniki pierwszego pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Na realizację projektów zgłoszonych do programu, województwo lubuskie otrzyma ponad 677 milionów złotych. Ile z tych środków zainwestowanych zostanie w Żarach i okolicznych gminach? Zestawienie poniżej.

GMINA JASIEŃ
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieniu – zaprojektuj i wybuduj.
2 375 000,00 zł

GMINA LIPINKI ŁUŻYCKIE
Modernizacja pompowni wody w miejscowości Boruszyn.
2 337 000,00 zł

GMINA LUBSKO
System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową.
7 904 000,00 zł

ŁĘKNICA
Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I
6 850 441,92 zł
Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 7 w Łęknicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
1 713 222,00 zł

GMINA PRZEWÓZ
Budowa drogi gminnej w m. Lipna wraz z wymianą sieci wodociągowej.
807 500,00 zł

GMINA TRZEBIEL
Budowa przedszkola i żłobka w Trzebielu.
8 658 360,05 zł

GMINA TUPLICE
Budowa i przebudowa drogi gminnej 006606F w miejscowości Chełmica, gmina Tuplice.
6 650 000,00 zł

GMINA ŻARY
Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą.
2 835 000,00 zł
Stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Grabiku.
8 001 000,00 zł

ŻARY
Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach.
3 690 000,00 zł
Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach.
9 405 000,00 zł

POWIAT ŻARSKI (ŻARY)
Rozbudowa budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w Żarach na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć – etap I.
14 960 000,00 zł

ATB