Roman Krzywotulski. Honorowy Obywatel

980
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Roman Krzywotulski, dyrektor Żarskiego Domu Kultury, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żary. Decyzję o nadaniu jego nadaniu podjęli radni miejscy na sesji, która odbyła się 27. listopada.

Pracownicy Żarskiego Domu Kultury złożyli do Rady Miejskiej wniosek o nadanie Romanowi Krzywotulskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żary. Pod wnioskiem, oprócz 18. pracowników, podpisało się jeszcze 23 osoby reprezentujące różne żarskie instytucje, firmy i organizacje.
Oceny wniosku dokonała kapituła pod przewodnictwem Mariana Popławskiego, przewodniczącego rady miejskiej. W jej składzie byli również Jerzy Węgier – reprezentant Honorowych Obywateli Miasta Żary i Olga Boryń – sekretarz miasta i przedstawiciel burmistrza.
Kapituła zaopiniowała wniosek pozytywnie, rekomendując jednocześnie radnym podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
Radni uchwałę podjęli, a tym samym Romanowi Krzywotulskiemu przyznany został tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Żary o statusie miejskim” oraz „Medal za zasługi dla miasta.

We wniosku czytamy między innymi: „Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żary będzie pięknym zwieńczeniem tej długoletniej kariery, a także wyrazem głębokiej wdzięczności za wkład Romana Krzywotulskiego w rozwój i edukację kulturalną wielu pokoleń żaran i żaranek. (…) Działalność kulturalna Romana Krzywotulskiego rozbudza wrażliwość mieszkańców Żar na drugiego człowieka, pozwala na budowanie trwałych relacji, podnosi rangę miasta w świadomości odbiorców kultury z kraju i zagranicy. Jego szeroka sieć kontaktów rozsławia miasto i sprawia, że do niewielkiego ośrodka na ścianie zachodniej zjeżdżają twórcy i artyści o niezaprzeczalnych zasługach. Wyrażamy głębokie przekonanie, że stojące za Romanem Krzywotulskim lata doświadczeń, bogaty dorobek organizatorski oraz poparcie instytucji i osób kluczowych dla naszego miasta, stanowią niebagatelny dowód na to, że jest on żywą wizytówką Żar i w pełni zasługuje na otrzymanie wnioskowanego tytułu.”

– Jakiś czas temu grupa pracowników poinformowała mnie, że złożyła ten wniosek, czym bardzo mnie zaskoczyli. Wiadomo, że relacje pracowników z dyrektorem nie polegają na tym, żebyśmy się kochali, a nawet takie nie są wskazane. Tym bardziej mnie to zaskoczyło, gdy zobaczyłem podpisy wielu wnioskodawców, co było dla mnie bardzo sympatyczne i bardzo, bardzo miłe, że tyle różnych środowisk wsparło tę inicjatywę. Cieszę się bardzo, że znajdę się w tak zacnym towarzystwie – szczególnie mojego profesora, który był dla mnie zawsze wzorem i dzięki niemu obrałem tą ścieżkę edukacyjną i życiową – Romana Bojanowskiego. Ciągle też czuję się młodo i mam wiele pomysłów, może już nie związanych zawodowo z domem kultury, ale tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że właściwie przez całe moje życie pracowałem w Żarskim Domu Kultury, na różnych stanowiskach. Przez około 12 lat pracowałem też na naszej zielonogórskiej uczelni, co pozwoliło mi na spełnienie pewnych ambicji naukowych. Uczyłem tego, co najbardziej lubię w życiu, czyli teatru – mówi Roman Krzywotulski.

Roman Krzywotulski
Urodzony w Żarach w 1953 roku.
Absolwent Studium Kultury Mowy i Małych Form Teatralnych w Zielonej Górze., filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Logopedycznego w Warszawie oraz Studium Menadżerów Kultury w Poznaniu.
Od 1977 roku jest instruktorem ds. upowszechniania teatru w Żarskim domu Kultury. Powołał do życia Teatr Drewniana Kurtyna, który działa nieprzerwanie od 1978 roku, a przez jego scenę przewinęło się ponad 300 wychowanków i wychowanek. Spektakle reżyserowane przez Romana Krzywotulskiego były wielokrotnie nagradzane na licznych festiwalach i konkursach w Polsce, wśród których należy wymienić laury za spektakle „Pan Cogito Substancja” w Rzeszowie, „Bajka” w Zakopanem, „Iwona księżniczka Burgunda” w Zielonej Górze. Łącznie wyreżyserował 35 spektakli.
Roman Krzywotulski ma szczególne zasługi w budowaniu amatorskiego ruchu recytatorskiego oraz w upowszechnianiu kultury teatralnej w województwie lubuskim. Dzięki jego staraniom od 1994 roku przegląd wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, najbardziej prestiżowego konkursu tego typu, odbywa się w Żarach.
W roku 1985 otrzymał nagrodę od ZG Towarzystwa Kultury Teatralnej za zasługi dla Ruchu Recytatorskiego, cztery lata później otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w uznaniu wyróżniającej się społecznej aktywności w ruchu recytatorskim. Został wyróżniony Lubuską Nagrodą Kulturalną II stopnia za upowszechnianie teatru i recytacji, przyznaną przez Wojewodę Zielonogórskiego w 1990 roku. Uhonorowany tytułem instruktora roku w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru”, przyznanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej i Ministerstwo Kultury i Sztuki w roku 2003, nagrodzony przez Fundację POLCUL za organizację amatorskiego Teatru Drewniana Kurtyna i wieloletnią pracę z młodzieżą w roku 2010. Roman Krzywotulski pozostaje jednym z najczęściej nagradzanych instruktorów teatralnych w naszym kraju.
Od 1984 roku z krótką przerwą pełni funkcję dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Jest inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a także międzynarodowej. Wśród jego pomysłów należy wymienić: Festiwal Teatru Ulicznego
w Żarach (przekształcony w Ż’ART Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką), Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny i Krajowy Salon Fotografii Artystycznej, Akcję Fotograficzną „24 sierpnia… w Żarach”, Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „Balladyna”.
Wśród najważniejszych nagród, którymi Roman Krzywotulski został uhonorowany, należy wymienić:
– Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki (1986),
– Medal „Lubuski Animator Kultury” przyznaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego (2006),
– Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie upowszechniania kultury, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008),
– Medal „Zasłużony dla kultury polskiej” za działalność wystawienniczą i edukacyjną związaną z prowadzeniem galerii i konkursów fotograficznych, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).
Roman Krzywotulski jest osobą aktywną i zaangażowaną społecznie. W latach 1990-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miejskiej Miasta Żary. W czasie swojej intensywnej działalności kulturalnej był członkiem takich grup, jak: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej, Rada Honorowa Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego EuroSilesia, Zarząd Stowarzyszenia Festiwal Współczesnego Dramatu „Rewizje.pl”. W roku 1998 stał się pomysłodawcą i założycielem Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Żarskim Domu Kultury. Był również wykładowcą Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, a także Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Andrzej Buczyński