Budżet uchwalony jednogłośnie. Będą inwestycje

1224
fot. UG Żary

GMINA ŻARY | Radni Gminy Żary uchwalili budżet na przyszły rok. Ponad 13 milionów złotych przeznaczyli na inwestycje.

– Liczymy, że inwestycji i pieniędzy na ich realizację będzie jednak więcej – mówi wójt Leszek Mrożek. – Występujemy z nowymi wnioskami o dotacje na nowe zadania i robimy wszystko, by tych pieniędzy płynęło do gminy jak najwięcej.

Projekt budżetu na 2022 r. zakładał, że dochody gminy wyniosą 53 mln 840 tys. zł, natomiast jej wydatki oszacowano na 60 mln 439 tys. zł. Przed głosowaniem skarbnik gminy Barbara Karpowicz zaznaczała, że projekt był konsultowany na komisjach Rady Gminy, podczas których radni mogli zapoznać się z jego założeniami. Wójt Leszek Mrożek podziękował radnym za rozsądne, rzetelne i merytoryczne podejście do projektu, zwłaszcza w sytuacji pandemii. Dodał, że jego realizacja umożliwi rozwój gminy i wpłynie na poprawę jakości życia jej mieszkańców. Za przyjęciem projektu głosowało wszystkich 15 radnych.

– Przyszłoroczny budżet będzie wyjątkowo trudny – podkreślał wójt Leszek Mrożek. – Nie wiemy, jak wyglądać będzie inflacja, ani czy uda się powstrzymać pandemię. Mimo tego mamy budżet stabilny, ale przede wszystkim realny. Dziękuję za poświęcony czas i trud włożony w jego tworzenie pani skarbnik, Barbarze Karpowicz. Liczę, że inwestycji i pieniędzy będzie jednak więcej, niż zaplanowaliśmy. Gmina występuje i będzie występować z wnioskami o kolejne dotacje na realizację nowych inwestycji. Podobnie było przed rokiem – dodaje.

fot. UG Żary

Największą z licznych inwestycji będzie dostosowanie do potrzeb mieszkańców budynku w Grabiku po dawnej ANR. Dzięki dotacji 8 mln zł z Polskiego Ładu powstanie tam Centrum Kulturalno-Edukacyjne. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata. W 2022 r. wydatkowany będzie jedynie wkład własny gminy, tj. 899 tys. zł. Listę kolejnych ważnych zadań otwiera budowa szatni w Drożkowie z fotowoltaiką i oświetleniem płyty boiska za ponad 3 mln 150 tys. zł, czy budowa czterech dróg za ok. 4,3 mln zł, z czego dotacja wynosi 2,7 mln zł. Istotnym zadaniem będzie także remont budynku w Miłowicach, w którym powstanie Centrum Kulturalno-Edukacyjne. Całkowity koszt zadania to 1 mln 730 tys. zł, w tym kwota zdobytej dotacji – 800 tys. zł. W przyszłym roku powstanie także podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Żarach. Wójt zapowiada, że inwestycji będzie znacznie więcej.

– Nie zapomnieliśmy przy tym o mieszkańcach wsi – mówi Leszek Mrożek. – Montaż lamp solarnych i dodatkowych punktów świetlnych czy oświetlenia drogowego na terenie gminy wyniesie nas kolejne 2,2 mln zł. 500 tys. zł. Dołożymy na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej w Grabiku na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z krajową 12. To tylko najważniejsze z zadań. Wiele zadań zostanie zrealizowanych dzięki zaangażowaniu mieszkańców i radnych. Serdecznie dziękuje wszystkim za zrozumienie i wsparcie. Dzięki owocnej współpracy Gmina Żary zmienia się nas lepsze, co widzą i doceniają mieszkańcy oraz nasi goście – podkreśla Leszek Mrożek.

fot. UG Żary

ATB (źródło UG Żary)