Pierwsze mandaty wystawione zgodnie z nowymi przepisami

678
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Nowe regulacje prawne, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach weszły w życie już 1 stycznia. Kierowcy, którzy nagminnie łamią przepisy muszą liczyć się ze znacznie większymi kwotami mandatów. Policjanci z żarskiej komendy wystawili już pierwsze wysokie mandaty według nowego taryfikatora za wykroczenia w ruchu drogowym.

Nowe przepisy dotyczące wysokości stawek mandatów za popełniane wykroczenia w ruchu drogowym mają wpłynąć na zachowania osób wsiadających za kółkiem, niewątpliwie ich znaczna wysokość może zadziałać na wyobraźnię kierowców, co w konsekwencji przełoży się na wzrost bezpieczeństwa. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Podwyższone zostały górne wysokości grzywny, którą na nieodpowiedzialnego kierowcę może nałożyć sąd, a także policjanci.
Wraz z początkiem roku policjanci z żarskiej komendy wystawili pierwsze mandaty zgodnie z nowymi przepisami. W niedzielę, 2 stycznia, dwie osoby zostały ukarane za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kolizję – mandatami w wysokości 1500 złotych, za przekroczenie dozwolonej prędkości o 31 km/h mandatem karnym w wysokości 800 złotych. We wtorek, 4 stycznia, dwie osoby ukarane zostały mandatami w kwotach po 1500 złotych, za prowadzenie pojazdu pomimo braku dopuszczenia go do ruchu.
Zgodnie z nowymi przepisami 1500 zł to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego:
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;
– wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Wysokie mandaty grożą również kierowcom, którzy nie przestrzegają dozwolonej prędkości:
31-40 km/h – 800 zł;
41-50 km/h – 1000 zł;
51-60 km/h – 1500 zł;
61-70 km/h – 2000 zł;
ponad 70 km/h – 2500 zł.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

kom. Aneta Berestecka