Łaz ma takie atrakcje. Jest za to nagroda

1075
fot. Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY | Plac rekreacyjny w Łazie, na wprost przystanku autobusowego, z ustawionymi figurami zwierząt naturalnych wielkości został zauważony przez jury V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Projekt Sołectwa Łaz został wytypowany jako jedyny w województwie lubuskim, a co za tym idzie, znalazł się w gronie 16 najlepszych inicjatyw w kraju, za urządzenie najciekawszego placu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw, sfinansowanego z Funduszu Sołeckiego.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 kwietnia w Lublińcu, na Śląsku. Wzięło w niej udział blisko dwustu reprezentantów gmin wiejskich z 16 województw. Delegacja gminy Żary wróciła z dyplomem finalisty konkursu i z czekiem na 2 tys. zł.

fot. UG Żary

Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2021 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny.
Plac rekreacyjny w Łazie znany jest z oryginalnego pomysłu montażu na nim figur zwierząt w rzeczywistym rozmiarze, co odzwierciedla urokliwy, wiejski charakter wsi. Ta inicjatywa mieszkańców wraz z placem zabaw i altaną, stanowi atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego dla całej wsi. Warto przypomnieć, że mieszkańcy społecznie wykonali szereg prac związanych z posprzątaniem i przygotowaniem terenu do zagospodarowania. Zgodnie mówią, że efekt wart był nakładu pracy.
– Okazało się, że to świetny sposób na zaangażowanie lokalnej społeczności wsi, a teraz z perspektywy czasu widzimy, że to miejsce chętnie odwiedzane przez dzieci, młodzież, dorosłych, ale i seniorów podczas spacerów i zabaw z wnukami – mówi Krzysztof Jurkiewicz, sołtys Łazu.
Dumny z wyróżnienia jest również Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
– Poprawiło to atrakcyjność wsi, a montaż urządzeń siłowni pod chmurką przyczynia się do poprawy kondycji mieszkańców. To kolejny element pozytywnej zmiany wizerunku gminy, ale i dowód na to, że środki z Funduszu Sołeckiego są właściwie wykorzystywane i poprawiają jakość życia mieszkańców – wylicza Leszek Mrożek. – Tego rodzaju inicjatywy, zwłaszcza że wychodzą bezpośrednio od mieszkańców, szczególnie cieszą. Społeczność Łazu jest bardzo mocno zaangażowana we wszelkiego rodzaju prace, czy to na boisku, czy w organizację imprez.
W V edycji konkursu uczestniczyło 160 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach.

fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński

ATB (źródło UG Żary)