Praca dla młodych w Policji

5067

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach,  policjanci spotkali się z młodzieżą zgłaszającą się na Powiatową Komisję Lekarską.

W trakcie spotkania poruszono ważne tematy dotyczące odpowiedzialności prawnej młodych ludzi. Policjanci zwrócili młodzieży uwagę na to, że w konflikt z prawem popada się najczęściej po spożyciu alkoholu, narkotyków czy dopalaczy. Mówili o tym jak łatwo jest popaść w nałóg, który negatywnie rzutuje na późniejsze życie młodego człowieka.

Już niebawem wielu z  tych młodych ludzi zdecyduje o swojej dalszej drodze życiowej i wielu będzie chciało podjąć pracę, a  spotkanie to było doskonałą okazją do zachęcenia ich  do wstąpienia w szeregi policji. Młodzież dowiedziała się, jak wygląda służba w Policji i jakie są jej rodzaje oraz na czym polegają poszczególne etapy rekrutacyjne kandydata.

Szczegółowe informacje dot. przebiegu etapów dostępne są w „Informatorze dla kandydatów” http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

foto KPP Żary                                                                                              MK