Na czerwonym dywanie i z Oskarem w tle – najlepsi z najlepszych w nauce i sporcie

4534

Nagrodzono gminy, szkoły, trenerów i uczniów. Najlepsi w powiecie w nauce i sporcie przybyli do hali Powiatowego Centrum Sportu w Żarach.

Impreza była okazją do corocznego podsumowania wyników Powiatowej Olimpiady Młodzieży za rok szkolny 2015/2016. Punkty zdobyte w szeregu dyscyplin rozgrywanych przez cały rok szkolny były podstawą do sporządzenia klasyfikacji gmin, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrodzono najlepszych sportowców oraz wyróżniających się trenerów i działaczy sportowych.

Wręczono również stypendia Rady Powiatu Żarskiego w czterech kategoriach: nauki, nauki zawodu, sportu oraz kultury i sztuki.

„Samochodówka” pokazała nowoczesny sprzęt do nauki zawodu. Pierwszy wydruk z nowo zakupionej drukarki 3D uroczyście wręczono staroście Januszowi Dudojciowi.

Z kolei wicestarosta Małgorzata Issel nie kryła zadowolenia z wysokich lokat osiąganych przez szkoły powiatowe w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, corocznie ogłaszanym przez miesięcznik „Perspektywy”. W tym roku listy gratulacyjne odebrali dyrektorzy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach.

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego:

– w dziedzinie nauki:                                       

Giedrowicz Mikołaj – ZSOiE Lubsko

Borowy Mateusz – ZSOiE Lubsko

Bartkiewicz Kamila – ZSB Żary

– w dziedzinie kultury i sztuki:

Kozłowski Kacper – ZSE Żary

Gerlach Klaudia – ZSE Żary

Kielczyk Paulina – ZSE Żary

Krawiec Angelika – ZSE Żary

Owczarz Karina – ZSE Żary

Zaborna Aleksandra – ZSE Żary

Kacewicz Małgorzata – ZSB Żary

Strecker Rafał – CKZiU Żary

– w dziedzinie sportu:

Czajkowski Marcin – ZSB Żary

Trafas Kamil – CKZiU Żary

Pękala Piotr – CKZiU Żary

Gromnicki Kamil – KLO Żary

Rajko Karolina – ZSO Żary

– w dziedzinie nauki zawodu:

Karwat Marcin – ZSE Żary

Młynarczyk Gracjan – ZSE Żary

Łysko Marta – CKZiU Żary

Ewa Kim Hoang The CKZiU Żary

Dziemdziora Ewa – ZSOiT Żary

Janowska Aleksandra – ZSOiT Żary

Grabarek Justyna – ZST Lubsko

Strauss Klaudia – ZST Lubsko

Borowski Mateusz – ZSOiE Lubsko

Kozakiewicz Weronika – ZSOiE Lubsko

Dados Adrian – ZSB Żary

Klasyfikacja gmin:

1. Żary – miasto

2. Miasto i Gmina Lubsko

3. Jasień

4. Lipinki Łużyckie

5. Żary – gmina

6. Łęknica

7. Przewóz

8. Brody

9. Trzebiel

10. Tuplice

Klasyfikacja szkół podstawowych:

1. SP 3 Żary

2. SP 2 Żary

3. SP 1 Żary

4. SP 5 Żary

5. SP Jasień

6. Społeczna SP Żary

7. SP Lipinki Łużyckie

8. SP 8 Żary

9. SP 2 Lubsko

10. SP Grabik

Klasyfikacja szkół gimnazjalnych:

1. Gimnazjum 3 Żary

2. Społeczne Gimnazjum Żary

3. Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży Lubsko

4. Gimnazjum Łęknica

5. Gimnazjum 1 Żary

6. Gimnazjum Lipinki Łużyckie

7. Gimnazjum Jasień

8. Gimnazjum 1 Lubsko

9. Gimnazjum 4 Żary

10. Gimnazjum Przewóz

Nagrodzeni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z poszczególnych gmin:

Miasto Żary

Marcin Jung – Szkoła Podstawowa nr 1

Kornelia Czarczyńska – Szkoła Podstawowa nr 2

Natalia Śmigasiewicz Szkoła Podstawowa nr 5

Katarzyna Walczak – Szkoła Podstawowa nr 8

Jakub Ratajczyk – Gimnazjum nr 1

Piotr Siwak – Gimnazjum nr 2

Miłosz Bielak – Gimnazjum nr 3

Wiktor Cieślak – Zespół Szkół

Amelia Blimel – Zespół Szkolno-Przedszkolny

Sergiusz Wiśniewski – Katolickie Gimnazjum

Piotr Maćków – Społeczna Szkoła Podstawowa

Łęknica

Wiktoria Iwuć – Publiczne Gimnazjum

Sylwia Prodlik – Publiczne Gimnazjum

Iga Smuźniak – Publiczne Gimnazjum

Kordian Kruk – Publiczne Gimnazjum

Miasto i Gmina Lubsko

Sebastian Morawski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku

Kacper Boczarski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku

Mateusz Bogdanowicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku

Marcel Sadowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku

Patryk Siwik – Szkoła Podstawowa w Górzynie

Tomasz Kurpisz – Szkoła Podstawowa w Górzynie

Paulina Gira – Gimnazjum nr 1 w Lubsku

Norbert Morawski – Gimnazjum nr 1 w Lubsku

Gmina Żary

Bartosz Kłudkowski – Zespół Szkół w Grabiku

Aleksandra Jawniak – Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych

Zuzanna Wachowska – Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych

Kacper Floriańczyk – Szkoła Podstawowa w Złotniku

Miasto i Gmina Jasień

Jakub Weran – Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Jasieniu

Tomasz Dynowski – Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Jasieniu

Kacper Brzeziński – Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Jasieniu

Kaja Sługocka – Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Jasieniu

Kamila Banecka – Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Jasieniu

Oliwia Krzywiecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu

Gmina Lipinki Łużyckie

Ewa Róg – Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich

Konrad Rubczyński – Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich

Dawid Hofman – Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich

Szymon Januszewicz – Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich

Adam Kondycki- Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich

Gmina Brody

Julia Momot – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Brodach

Zofia Bojko – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Brodach

Gmina Trzebiel

Nicola Jarosz – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu

Oskar Wrona – Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu

Gmina Przewóz

Natalia Femlak – Publiczne Gimnazjum w Przewozie

Bartosz Szczepański – Publiczne Gimnazjum w Przewozie

Gmina Tuplice

Wiktoria Roślicka – Zespół Szkół w Tuplicach

Wiktoria Delejowska – Zespół Szkół w Tuplicach

Nagrodzeni trenerzy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Agnieszka Stróż – SP Brody

Robert Dziadul – SP 2 w Żarach

Dariusz Wisz – Gimnazjum nr 3 Żary

Krzysztof Danielewski – SP 3 Żary

Wioletta Łabul – Gimnazjum nr 3 Żary

Niewiadomski Mirosław – Gimnazjum nr 1 w Lubsku

Szymon Patyna – SP 3 Żary

Magdalena Stasik – SP Górzyn

Janusz Werstler – SP Złotnik

Działacze sportowi:

Dariusz Hawełka – SP Olbrachtów

Dariusz Kołacz – SP 8 Żary

Ciesielski Rafał – ZS Żary

Anna Walczak – SP 3 Lubsko

Wioletta Kępińska – SP 2 Żary

Działacze i koordynatorzy POM:

Marek Bobek

Robert Kaszubski

Robert Ściłba

Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych:

1. ZSE Żary

2. ZSOiT Żary

3. SLO Żary

4. ZSO Żary

5. ZSOiE Lubsko

6. ZST Lubsko

6. ZSB Żary

8. KLO Żary

9. CKZiU Żary

Nagrodzeni trenerzy ze szkół ponadgimnazjalnych:

Janusz Mantyk – SLO Żary

Waldemar Malendowicz ZSO Żary

Jakub Płóciennik – ZSO Żary

Robert Penkal ZSO Żary

Tomasz Górski – ZSE Żary

Marek Żurek  – SLO Żary

Zdzisław Krzywiecki  – ZST Lubsko

Najlepsi sportowcy ze szkół ponadgimnazjalnych:

ZSE Żary: Sebastian Dados, Kamil Kleszczyński

ZSO Żary: Klaudia Mataczyna, Marcin Bałdyga

SLO Żary: Michał Chorobiński, Mateusz Faliński

ZSOiT Żary: Patryk Erazmus, Kurzawska Patrycja

ZSOiE Lubsko: Aurelia Sowińska, Kacper Różnicki

ZST Lubsko: Klaudia Erkiert, Rafał Grynienko

CKZiU Żary: Tomasz Flaga, Piotr Pękala

ZSB Żary: Michał Kościński, Igor Mróz

KLO Żary: Bartosz Worsztynowicz, Michał Reszel

Andrzej Buczyński