Nie każde drzewo można ściąć

4230
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zanim wytniemy drzewo, to lepiej się upewnić, czy nie narazimy się na problemy. Pomimo zmiany przepisów nie wszystko jest dozwolone.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w związku ze zmianą prawa, a także stanowiskiem Generalnego Konserwatora Zabytków, przepisy nie zwalniają osób fizycznych z pewnych obowiązków.

Każdy, kto chce usunąć drzewo lub krzew z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, nie może tego zrobić samowolnie. Podobnie, jeżeli będzie chciał zrobić to przy zabytku. Bezwarunkowo trzeba uzyskać na to pozwolenie  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Każdy, kto zechce usunąć drzewo lub krzew, które są położone na terenie wpisanym do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych także powinien uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Jednak w tym przypadku uzyskanie pozwolenia będzie konieczne wyłącznie w konkretnym przypadku. Dotyczy tylko wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych zaprojektowanej zieleni,  stanowiącej element historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru.

PaS