Płyną podwyżki

3514
foto ATB

Zakład Wodociągów i Kanalizacji złożył wniosek o podwyższenie opłat w Żarach.

Według propozycji ZWiK, od maja gospodarstwa domowe zapłacą za wodę 4,90 zł/m2 przy opłacie abonamentowej 8,67 zł. Jeśli chodzi o ścieki, stawka za metr sześcienny wynosić ma 8,43 zł. Cena 1 m3 wody wzrasta o 1 grosz, abonament zaś o 1,08 zł. Wzrost cen ścieków prezes ZWiK wyliczył na poziomie 49 groszy za 1 m3.

Dopłacą mieszkańcom

Aby zmniejszyć skutki podwyżek, ratusz chce dopłacać mieszkańcom.

– Sytuacja finansowa naszego miasta jest dobra, systematycznie zmniejszamy zadłużenie, mamy oszczędności z roku 2016 i możemy pomóc mieszkańcom – mówi burmistrz Danuta Madej. – W związku z tym proponuję Radzie Miejskiej zmniejszenie skutków wzrostu cen w zakresie odprowadzania ścieków poprzez dopłaty dla gospodarstw domowych w wysokości 0,29 zł. Wyliczony przez prezesa ZWiK Sp. z o.o. wzrost cen ścieków wynosi 0,49 zł. Uchwały w tym zakresie będą poddane pod głosowanie radnym na najbliższej sesji.

W ten sposób podwyżka na ściekach wynosiłaby już tylko 20 groszy za 1 m3.

W przemyśle trochę inaczej

Odbiorcy przemysłowi i pozostali otrzymają wzrost ceny abonamentowej z 7,59 zł na 8,67 zł. Stawka za wodę nie ulega zmianie. Ceny ścieków wzrastają z 8,16 zł/m3 do 8,65 zł/m3.

Nowe opłaty mają obowiązywać od 2 maja tego roku do 1 maja 2018 r.

ATB