Ubóstwo w województwie lubuskim najniższe w kraju

3348

Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, iż w 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w województwie lubuskim.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wartość stopy ubóstwa skrajnego w naszym województwie spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 p. proc., a stopy ubóstwa relatywnego jeszcze bardziej, bo aż o 4,5 p. proc. W badanym roku w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło nieco ponad 2,0% Lubuszan, natomiast poniżej relatywnej granicy ubóstwa – 9,0% (średnia dla kraju wynosiła odpowiednio ok. 5,0% i 14,0%).

Najprawdopodobniej czynnikami, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. były: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi – wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus).                               

MK, źródło: Urząd Statystyczny Zielona Góra