Odszedł Jerzy Szczególski

3127

Nie żyje Jerzy Szczególski. Żagański poeta, społecznik i działacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Jerzy Szczególski – emeryt, były żołnierz zawodowy, od urodzenia związany z Żaganiem. Laureat wielu konkursów poetyckich. Jego wiersz o św. Janie Pawle II zdobył międzynarodowe uznanie. Wydał sześć tomików wierszy – ostatni, zatytułowany „Serce w rozterce” został wydany w 2016 roku. Wiersze Jerzego Szczególskiego były opublikowane w dwóch antologiach. Tworzył poezję o ściszonej wrażliwości, przywołującej obraz piękna i głębokiej miłości do Boga i ludzi.

Cześć Jego pamięci.

Jan Mazur