Żagań ze smutkiem żegna Mirosława Tomicza

3286
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mirosław Tomicz urodził się w Żaganiu i z tym miastem związany był przez całe życie. Był osobą nietuzinkową o wielorakich zainteresowaniach. Znany przede wszystkim jako aktywny działacz społeczny, samorządowy i związkowy, działający na rzecz swojego miasta i lokalnej  społeczności. Szczególne zainteresowania krzewione już od czasów szkolnych, kierował w stronę turystyki, krajoznawstwa i ochrony pamiątek przeszłości. Za zaangażowanie w ochronę zabytków, jako ich społeczny opiekun, nagrodzony był odznakami kolejnych stopni. Dzięki jego zaangażowaniu mieszkańcy miasta, które kochał,  mogą oglądać zabytkowe kamieniczki w Rynku, Młynówkę, czy wiele innych obiektów i detali zabytkowych typowanych przez ówczesne władze do destrukcji.

Był jednym ze współzałożycieli Komisji Opieki nad Zabytkami przy PTTK w Żaganiu. Jako regionalistą posiadł wiedzę o przeszłości miasta i regionu którą chętnie dzielił się z mieszkańcami. Był przewodnikiem PTTK, członkiem żagańskich klubów uprawiających i propagujących turystkę oraz krajoznawstwo. Z chwilą powstania w Powiecie Oddziału Lubuskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami został członkiem zarządu tej organizacji.

Od czasów pierwszej Solidarności, był aktywnym działaczem tej organizacji związkowej. W pierwszych wolnych wyborach samorządowych został wybrany do Rady Miasta.

Pozostanie w naszej pamięci. JM foto. JM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ