Absolutorium i mniej opozycji w radzie

1580

Żary | Burmistrz Danuta Madej otrzymała absolutorium. 14. radnych głosowało „za”, 6. się wstrzymało. Trudno być przeciw, biorąc pod uwagę chociażby pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej co do wykonania budżetu za rok ubiegły. Można się jednak wstrzymać od głosu, by chociaż w ten sposób zamanifestować swoje „niezadowolenie”.

Opozycja generalnie jest niezadowolona i z reguły jest na „nie”. To widać wyraźnie od początku tej kadencji. Dotychczasowa minimalna przewaga w radzie 11 do 10 pozwoliła jednak Danucie Madej realizować zamierzenia, których opozycja nie mogła blokować, ot tak dla zasady. Przypomnijmy, że to radna Magdalena Lenczyk, startująca z list PiS, przechyliła szalę przewagi na rzecz Forum Samorządowego i Dobrego Miasta. Na ostatniej sesji sytuacja zmieniła się jeszcze bardziej. Opozycyjne Tobie i Miastu straciło radnego. Arkadiusz Lis oficjalnie przeszedł do klubu Dobre Miasto Lepszy Powiat, który ma w tej chwili sześciu radnych. Przewaga koalicji zwiększyła się zatem do 12, przy 9 radnych opozycyjnych. – Cieszymy się, że Arek jest z nami – mówi lider Komitetu Wyborczego Dobre Miasto Lepszy Powiat, wiceburmistrz Olaf Napiórkowski. – Jest on osobą aktywną, która chce coś zmieniać dla naszego społeczeństwa i pozytywnie patrzy na sprawy. Chce działać, a nie wiecznie krytykować i absolutnie mu się nie dziwię. W naszym klubie dostrzegł osoby z podobnym podejściem do pracy w radzie – dodaje.

Andrzej Buczyński