Pamiętajmy o naszych wojennych bohaterach

3702
Por. AK Józef Pienio

Mija 73-cia rocznica wyzwolenia także przez Armię Krajową Wilna („Ostra Brama” 7-16 lipca 1944 r.), Lwowa („Burza” 22-28 lipca 1944 r.), Lubartowa (21 lipca 1944 r.), Powstania Warszawskiego (1 sierpnia 1944 – 2 października 1944 r.).

Żołnierze AK, największej podziemnej armii Europy, w „podzięce” natychmiast byli aresztowani przez Rosjan – rozstrzeliwani i zsyłani na katorgę Sybiru, a niby „polskie” UB przez długie jeszcze lata prześladowało rodziny Bohaterów – Strażników Godności i Niepodległości Polski.

Do dziś tej prawdy nie uczą w szkołach, do dziś są media, które wychwalają Bermanów, Baumanów,  Michników, Świerczewskich – morderców niepodległościowego  podziemia.

I w Żarach na czele tzw. ZBOWiD-u stał szef UB (przemianowanego na SB) który przyjmował tzw. „utrwalaczy władzy ludowej” często mających na rękach krew polskich patriotów. O AK-owcach pogardliwie mówili: „zaplute karły reakcji”.  Dopiero musiał do Polski przyjechać prezydent największego mocarstwa, Donald Trump, stanąć pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego i uczyć nas dumy z polskiej historii (szkoda, że jego poprzednik sprzedał nas w Teheranie i Jałcie).

Długo, bardzo długo czekali AK-owcy i ich rodziny na możliwość założenia własnego Światowego (bo prześladowani żołnierze AK rozproszyli się po całym świecie) Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Również w Żarach na początku lat 90-tych XX wieku powstało Koło z prezesem ś.p.  Antonim Dziduszko, po Nim na Prezesa wybrano por. Józefa Pienio i na zastępcę por. Władysława Srokę. Celem ŚZŻAK jest dobro, suwerenność i integralność Polski, obrona pamięci, prawdy historycznej i godności AK i Polskiego Państwa Podziemnego, badanie, upowszechnianie dziedzictwa ideowego, utrzymywanie koleżeńskich więzi i pomocy.

Statut ŚZŻAK pozwala na członkostwo zwyczajne Żołnierzom AK, działaczom cywilnym, Polskiego Państwa Podziemnego i członkostwo nadzwyczajne najbliższym członkom rodzin, osobom zasłużonym dla środowiska AK, uznającym wartości Polskiego Państwa Podziemnego, a także działaczom opozycji antykomunistycznej 1956-89.

Miło Państwa poinformować, że w Domu Kultury Kresowej w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 22 B zostało reaktywowane Kresowe Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Żarach. W przyjętym bogatym programie działania jest dbałość o żarskie Pomniki i Tablice AK, patronat nad Szkołą Podstawową  im. AK w Żarach – Kunicach, pamięć o Rocznicach i Bohaterach. Pragniemy także ochronić i upowszechnić pamięć o Żołnierzach Armii Krajowej – mieszkańcach powiatu żarskiego, bądź o AK-owcach, których Rodziny mieszkają w naszym powiecie (także w specjalnej publikacji). Dlatego bardzo prosimy o nadsyłanie wspomnień, życiorysów, kopii dokumentów i zdjęć Żołnierz AK- kiedyś skazanych na infamię i zapomnienie (Sekretarz Koła – Bożena Knappe  tel. 510-184-672, lub na adres: Dom Kultury Kresowej KTTK „Pod Białym Orłem”, 68-200 Żary, ul. Bohaterów Getta 22 B).

W 73-cią rocznicę „Godziny W”, wybuchu Powstania Warszawskiego, we wtorek  1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 zapraszamy Polaków pod Pomnik Żołnierza Polskiego (też AK-owca i Powstańca) i do Alei Pamięci Narodowej na ulicę Szymanowskiego w Żarach – plac przy Kościele św. Józefa – by wspólnie oddać hołd Bohaterom i pomodlić się za

AK-owców i ich rodziny. Pamiętajmy o wywieszeniu flag państwowych. Zapraszamy też Wolontariuszy do działania w naszym Kole ŚZZAK.

Por. AK Józef Pienio – Prezes Zarządu KKŚZŻAK w Żarach

Por. AK. Władysław Sroka – Wiceprezes Zarządu KK ŚZŻAK

ATB