Mirostowiczanka z tradycjami

4437
Drużyna Oldboyów jak za dawnych lat

Wspomnienia, podziękowania, odznaczenia. Sportowcy, działacze i goście LKS Mirostowiczanka z Mirostowic Dolnych świętowali siedemdziesięciolecie zorganizowanej piłki nożnej w swojej miejscowości.

Nie do uwierzenia jest to, że w Mirostowicach Dolnych kiedyś funkcjonowały dwa kluby sportowe. Duże zakłady ceramiczne i kopalnia mogły finansować sport w niewielkiej miejscowości. Te czasy raczej nie wrócą, a dzisiaj działacze klubu muszą krok po kroku, systematycznie starać się o utrzymanie i rozbudowę niezbędnej do treningów i rozgrywek infrastruktury. Problemem jest jednak brak młodych ludzi, którzy chcieliby grać. Jedni wyjechali za pracą, inni nie chcą trenować, nie mając za to gratyfikacji finansowej. Ale nadzieja nie gaśnie. Tradycja zobowiązuje, a działacze patrzą w przyszłość. Kolejne siedemdziesiąt lat na horyzoncie.

Paweł Skrzypczyński

Krótka historia starego klubu

LKS Mirostowiczanka Mirostowice Dolne powstał na bazie swoich dwóch poprzedników, działających w latach 40-tych i 50-tych na terenie wsi. 27 lutego 1947 roku założono przy Zakładach Ceramicznych, Klub Sportowy Budowlani, w którym oprócz piłki nożnej uprawiano też tenis stołowy i brydż sportowy. Pierwszym prezesem klubu został Aleksander Bókwarów, po nim obowiązki przejął Edward Grajcar. Trenerem piłkarzy był w owym czasie Stanisław Błahut. Drużyna grająca w ówczesnej klasie C, awansowała w 1954 roku do klasy B. Wcześniej, bo w 1953 roku przy kopalni węgla brunatnego „Henryk” powstał Klub Piłkarski Górnik, którego prezesem wybrano Zygmunta Hawro. W roku 1956 doszło do połączenia obu klubów w jeden i przyjęcia funkcjonującej do dziś nazwy LKS Mirostowiczanka Od roku 1957 sekretarzem klubu, a w latach 1964-1979 jego prezesem był Jerzy Różycki, którego zasługi dla mirostowickiego klubu są nieocenione. W połowie 1979 roku prezesem Mirostowiczanki wybrano Grzegorza Molińskiego, pełniącego tę funkcję do stycznia 2003 roku, z dwuletnią przerwą na prezesurę Stanisława Brukiewy.


Bolesław Maciejewski odebrał Srebrną Odznakę Honorową PZPN

Odznaczenia

Polski Związek Piłki Nożnej w Warszawie wyróżnił Srebrną Odznaką Honorową PZPN Panów: Jana Brukiewę, Edwarda Chowańca, Bolesława Maciejewskiego, Zenona Radojewskiego

oraz Brązową Odznaką Honorową PZPN Pana Waldemara Sawickiego

Lubuski Zarząd Piłki Nożnej uhonorował za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej medalem Pana Grzegorza Molińskiego

Uchwałą Prezydium Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Złotą Odznaką za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego zostali odznaczeni:

Józef Brukiewa

Edward Chowaniec, lewoskrzydłowy Mirostowiczanki, grał w klubie w latach 1958-1969

Kazimierz Brukiewa

Jan Kubiszyn

Zbigniew Maziarz

Andrzej Smoliński

Zbigniew Zarycki

Uchwałą Prezydium Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z Srebrną Odznaką za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego zostali odznaczeni:

Robert Drąg

Krzysztof Marcinkiewicz

Andrzej Smoiliński, prezes klubu

Julian Olszewski

Jarosław Podhajny

Uchwałą Prezydium Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Brązową Odznaką za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego zostali odznaczeni:

Honorata Galach

Małgorzata Jeziorska

Żaneta Lochyńska

Marzena Nawój

Ewelina Śróbka

Amanda Olszewska

Leszek Chowaniec

Damian Majcher

Przemysław Pawlak

Jerzy Zygmuntowicz

PaS