Fotografie w ogniu krytyki

2706
Do Żar zjechali znakomici fotografowie, aby ocenić prace nadesłane na XXVII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej. W grudniu zaplanowany jest wernisaż wystawy.

Prace oceniali: dr. Adam Sobota, historyk sztuki z Wrocławia; Janusz Nowacki, artysta fotografik ZPAF (Związku Polskich Artystów Fotografików); Zbigniew Pietraszkiewicz, artysta FIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej) oraz dr hab. Piotr Nowak artysta fotografik ZPAF.

Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie 24 listopada.

Celem dorocznego konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne. Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Tematyka prac jest dowolna. Otwarcie wystawy zaplanowane jest w sobotę, 9 grudnia o godzinie 12:00 w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.

PaS