Milion do wydania

2484

Jeszcze tylko do 30 kwietnia mieszkańcy miasta mogą składać swoje propozycje inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

To już szósta edycja budżetu obywatelskiego. Złożone propozycje zostaną zweryfikowane i do końca maja powstanie ostateczna lista projektów i zadań do głosowania. Następnie mieszkańcy w głosowaniu wybiorą, które ich zdaniem pomysły najbardziej im odpowiadają. Odbędzie się to w dniach od 5 do 22 czerwca. Wyniki podane zostaną do 20 lipca. Wtedy też okaże się, które projekty przyjęte zostaną do realizacji i wpisane będą do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Wzory wniosków i szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania pomysłów do realizacji znaleźć można na stronie internetowej miasta www.zary.pl oraz w biurze obsługi mieszkańca w żarskim ratuszu. Wypełnione druki można przesłać pocztą elektroniczną na adres budzet_obywatelski@um.zary.pl lub wrzucić do skrzynki ustawionej przy wejściu głównym do urzędu miejskiego.

Aby zgłosić swój projekt, trzeba być mieszkańcem Żar i mieć ukończone 18 lat. Propozycje mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych na terenach będących własnością miasta. Nie będą brane pod uwagę tereny wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, terenów zamkniętych oraz własności indywidualne.

W obecnej edycji budżetu obywatelskiego wyłonione zostaną dwie inwestycje do 250 tys. złotych każde, dwie do 150 tys. oraz pozostałe o wysokości kosztów do 100 tys. w ilości wyczerpującej całość kwoty jednego miliona.

W ubiegłorocznym głosowaniu najwięcej, bo aż 1545 głosów, zdobyła realizacja części projektu zagospodarowania terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach o szacunkowej wartości 300 tys. złotych. Niewiele mniej, bo aż 1459 osób zagłosowało na budowę placu zabaw obok przedszkola nr 10 przy ulicy Okrzei. To również zostało oszacowane na 300 tysięcy złotych. Do tegorocznej realizacji zakwalifikowana została także modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej oraz monitoring osiedla Zawiszy Czarnego – po 100 tys. na każde. Nieco tańsze projekty to doposażenie infrastruktury szkoły podstawowej nr 2 i zagospodarowanie działki przy ul. Kurpińskiego 26-38.

Niedługo przekonamy się, jakie pomysły zostaną zgłoszone w tym roku.

ATB