Kolejne tereny dla firm

774
Gminne tereny inwestycyjne przy drodze na Zieloną Górę. fot. Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY | Na pierwszą strefę przemysłową zlokalizowaną między drogami wylotowymi z Żar na Zieloną Górę i Lubomyśl gmina pozyskała prawie 1,2 miliona złotych. Jest gotowa. Pierwsze dwie firmy kupiły już działki. Oprócz tego, jest jeszcze kolejny teren pod inwestycje.

– Mamy też inne tereny, położone przy drodze krajowej nr 12 z Żar w kierunku Łęknicy, sąsiadujące z firmą Magnaplast w Sieniawie Żarskiej, które wcześniej, w planie zagospodarowania przestrzennego, przewidziane były pod osiedle domków jednorodzinnych – mówi wójt gminy Żary Leszek Mrożek. – Przez ostatnich pięć lat, od kiedy jestem tu wójtem, nikt nie był zainteresowany tym terenem, dlatego postanowiłem zmienić poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego i zamiast działek budowlanych mamy tam już działki przemysłowe.

Procedury trwały 1,5 roku, ale wszystko zakończyło się zgodnie z założeniami.
Działki nie są jeszcze w pełni uzbrojone. Jest na razie woda. Potrzeba jeszcze prądu. Pomimo tego, pierwsza została już sprzedana, i to jedna z większych. Nabywcą jest wspomniana firma Magnaplast, która kupiła teren przylegający do obecnie zajmowanego.
Dla gminy to nie tylko jednorazowy zastrzyk gotówki pochodzący z samej sprzedaży, ale też coroczne dochody w postaci podatku od nieruchomości.

– Mamy tam jeszcze kolejne działki, po lewej stronie drogi na Łęknicę w granicach 3,5 hektara, a po prawej około 8 hektarów – mówi Leszek Mrożek. – Te tereny będziemy powoli dozbrajać.

Ale już teraz kolejne działki w tym rejonie można kupować. Nie będą jednak tańsze niż inne. Cena zakupu będzie taka, jak dla działki gminnej w pełni uzbrojonej.

– W tych czasach doprowadzenie prądu nie jest żadnym problemem – mówi wójt Mrożek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebuduje odcinek drogi w sąsiedztwie Magnaplastu i skrzyżowania z drogą w kierunku Sieniawy. Będą dodatkowe zjazdy, które usprawnią ruch pojazdów w tym miejscu. Prace mają się rozpocząć pod koniec tego, albo na początku przyszłego roku.

Wójt zachwala obydwie lokalizacje gminnych terenów inwestycyjnych, przede wszystkim ze względu na dobrą komunikację w różnych kierunkach – na Zieloną Górę, Wrocław, czy w kierunku granicy z Niemcami. I jak na razie, miejsc dla potencjalnych chętnych nie brakuje. ATB