Zmiany w zarządzie stowarzyszenia

780
fot. Tadeusz Chorożaniecki

ŻARY | 4 września w sali konferencyjnej Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia 42 . Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej, skupiające byłych żołnierzy i sympatyków jednostek garnizonu Żary.

Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w tym roku dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia – Jacka Jakubiaka i Bolesława Adamika.
Podczas obrad odbyły się także wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia 42 pułku zmechanizowanego i 11 Brygady Zmechanizowanej do końca kadencji w 2022 roku, w związku ze śmiercią dwóch członków Zarządu.
Po wyborach uzupełniających ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia w składzie: prezes – Krzysztof Polusik, zastępca – Marian Popławski, sekretarz – Wiesław Adamski, skarbnik – Henryk Jankowski, członkowie – Jacek Gajęcki i Zbigniew Tulski oraz Komisja Rewizyjna
w składzie: przewodniczący – Edward Lesiak, członkowie – Marek Split i Aleksander Wójcik.

ATB (nadesłane)