Więcej zieleni, więcej terenów rekreacyjnych

642
Lasek przy ul. Kaszubskiej zmieni się w zielony teren dydaktyczno-rekreacyjny. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Do końca roku ma być zrealizowany program pod hasłem „Inwestujemy
w Zielone Żary”.

Lada moment ruszą prace przy ulicy Kaszubskiej, gdzie powstanie park dydaktyczny.
Główne założenia inwestycji to przede wszystkim mnóstwo nasadzeń drzew i krzewów oraz uporządkowanie i zagospodarowanie siedmiu różnych miejsc w mieście, a ty samym zwiększenie terenów zielonych, które mają służyć rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców.
Oprócz wspomnianego dzikiego dziś lasku przy ul. Kaszubskiej, w którym wyeksponowane zostaną między innymi pomnikowe okazy rosnących tam drzew – między innymi kasztan jadalny – prace prowadzone będą prawie we wszystkich częściach miasta. Na liście jest zagospodarowanie dawnego kąpieliska w Kunicach. Nie chodzi tu o alejki, czy wiaty, ale nowe nasadzenia. Infrastruktura w tym miejscu finansowane jest z innych środków, w ramach osobnej inwestycji. Zmieni się wygląd skweru przy ul. Skarbowej, który jest jakby częścią parku, oddzieloną ulicą Zielonogórską. Ciekawie zapowiada się park przylegający do szkoły muzycznej. Będzie on miał charakter dydaktyczny Posadzone zostaną tam różne krzewy i drzewa jadalne – raczej powszechnie mało znane. Tam też pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci, odtworzone zostaną alejki – to akurat sfinansowane zostanie z budżetu obywatelskiego. Na osiedlu Zawiszy Czarnego zmieni się nieco skwer przy placu zabaw. Zaplanowano także szereg nasadzeń wzdłuż pasa drogowego. Ostatnim miejscem, gdzie pojawią się nowe rośliny jest teren zielony na Placu Pionierów Ziemi Żarskiej, obok postoju taksówek. Ciekawostką w tym miejscu będzie coś w rodzaju naturalnego zegara z roślin, które będą kwitły w zależności od pory roku.

Mówienie o nowych nasadzeniach, czy nawet ilości miejsc, które zaplanowano do tego przedsięwzięcia, nie oddaje skali całego projektu. Otóż, wartość projektu wynosi prawie 4,5 miliona złotych, z czego ponad 1,8 miliona to dofinansowanie ze środków unijnych – z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– We wszystkich tych miejscach najważniejsze jest to, że ma powstać jak najwięcej powierzchni biologicznie czynnej, czyli terenów zielonych – mówi Daniel Babula, zastępca naczelnika wydziału infrastruktury technicznej i ochrony środowiska w żarskim ratuszu. – Cały projekt ma zakończyć się w tym roku, a teraz właśnie są dobre warunki do przeprowadzenia zaplanowanych nasadzeń.

Andrzej Buczyński