Oświadczenie Zarządu SWISS KRONO sp. z o.o.

413

Oznajmiamy, że w dniu 30.09.2020 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uwzględnił w całości wniosek SWISS KRONO sp. z o. o polegający na nakazaniu Redaktorowi Naczelnemu tygodnika Gazety Regionalnej z Żar opublikowania sprostowań nieprawdziwych i nieścisłych informacji oraz sugestii, które zostały opublikowane w dniu 25 października 2019 r. w materiale prasowym pt. „Swiss Krono ściąga odpady z Europy”, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia wyroku w sprawie.

Przyjmujemy ten wyrok z satysfakcją.

Od 31 października 2019 r., kiedy wystąpiliśmy bezpośrednio do tygodnika Gazety Regionalnej z wnioskiem o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule, który był przedmiotem sprawy, napotykaliśmy na opór i odmowę, dlatego skierowanie sprawy do Sądu, jako rozwiązanie ostateczne stało się w tej sytuacji koniecznością.

Przypominamy, że jako firma sprowadzamy odpady drzewne w celu ich ponownego użycia –
w 2018 roku było to 11,2 tys. ton, w 2019 – 16,4 tys. Jest to materiał pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń, w pełni nadający się do ponownego użycia w produkcji płyt drewnopochodnych. Oznaczony jest on kodem 19 12 07, co oznacza drewno inne niż zawierające substancje niebezpieczne. Również pył drzewny, który spalamy w naszych instalacjach wolny jest od metali ciężkich i związków chlorowcoorganicznych. Będziemy powtarzać to w mediach tak długo dopóki będzie taka potrzeba.

Zależy nam, by mieszkańcy miasta wiedzieli, w jaki sposób działa nasz zakład i że spełniamy wszelkie narzucone na nas normy i wymogi prawne.

Wspomniany artykuł był nie tylko godzący w dobre imię SWISS KRONO, ale także krzywdzący społecznie. Zamiast propagować działania proekologiczne, jakim m.in. jest stosowanie w produkcji recyklingu, redakcja przedstawiła proces w złym świetle i deprecjonowała starania osób, które dążą do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Recykling drewna poużytkowego jest powszechnie stosowany w całej Europie i postrzegany jako działanie wysoce proekologiczne, przyczyniające się do ograniczenia zużycia surowego drewna oraz powstawania nadmiernej ilości odpadów. Obecnie na świecie generalną tendencją jest propagowanie gospodarki w obiegu zamkniętym. Takie działania służą naszej planecie.

Cenimy sobie rzetelne dziennikarstwo, dlatego nie będziemy pozwalać sobie na swobodną manipulację faktami czy wyrywkami informacji w celu przedstawienia obranej przez redakcję tezy, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistą sytuacją. Taka postawa dziennikarska służy wyłącznie zwiększeniu poczytności gazety oraz antagonizowaniu społeczności lokalnej. Zawsze będziemy sprzeciwiać się takim sytuacjom, reagować i domagać się poszanowania naszego dobrego wizerunku i naszego dobrego imienia, na które wszyscy wspólnie pracujemy oraz korzystać z praw przysługujących nam do ich obrony.

Wyrok nie jest prawomocny, Redaktorowi Naczelnemu Gazety Regionalnej przysługuje prawo odwoływania się od wyroku.

ZARZĄD SWISS KRONO sp. z o.o.