Jak otrzymać dopłatę do czynszu w Żarach?

957
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Wnioski o dopłaty można składać do 31 marca, ale trzeba spełniać kilka warunków.

Mieszkańcy Żar mogą ubiegać się o dopłatę do czynszu – wynika to z art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz. 11).

Jak informują urzędnicy, osobami uprawnionymi do dopłaty do czynszu są najemcy lub podnajemcy lokali mieszkalnych (z wyłączeniem właścicieli lokali):
– których aktualny dochód przypadający na jednego członka rodziny, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny osiągnięty w roku 2019,
– osoba ubiegająca się o dopłatę najmowała lub podnajmowała lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
– osoba ubiegająca się o dopłatę spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego.
Dopłata przyznawana będzie na okres sześciu miesięcy.

Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu jest złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „Wniosek o dodatek mieszkaniowy – powiększony o dopłatę do czynszu” w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Można go też otrzymać lub Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Żarach, wejście „B”.
Szczegółowych informacji w sprawie dopłat do czynszu udziela Wydział Spraw Społecznych, tel. 68 4708 303 i 68 4708 371.

ATB (źródło: UM Żary)