Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

3574
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Przebudowa ronda u zbiegu ulic Zielonogórskiej, Żabikowskiej, Podchorążych i Al. Jana Pawła II wkracza w kolejny etap. Od piątku, 15 stycznia, będziemy jeździć zupełnie inaczej.

Najistotniejsze zmiany, to zamknięcie wjazdu na rondo od strony Podchorążych i Żabikowskiej. Za to z kolei będziemy mogli wjechać z Al. Jana Pawła II na Zielonogórską, nowym prawoskrętem, który omija rondo. Aby usprawnić nieco ruch w tym rejonie, wykonawca prac umożliwi przejazd przez obecny parking, pomiędzy ul. Żabikowską a pl. Inwalidów.

W oficjalnym komunikacie urzędu miejskiego w Żarach czytamy m.in.:
RUCH KOŁOWY – kierujący pojazdami zostaną przekierowani na wyznaczony objazd istniejącymi ulicami z uwzględnieniem istniejących ograniczeń tonażowych na tych ulicach oraz poprzez drogi tymczasowe – parking pomiędzy pl. Inwalidów a ul. Żabikowską. Trasy objazdu i przejazdy alternatywne zostaną oznaczone odpowiednimi znakami pionowymi. Pozostanie zamknięty wjazd na ul. Zielonogórską z ul. Skarbowej od strony ul. Poznańskiej.
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – dla komunikacji autobusowej wskazano trasę zastępczą wprowadzoną w poprzednich etapach, przy czym przystanek autobusowy znajdujący się na ul. Żabikowskiej zostanie przeniesiony na parking przy pl. Inwalidów, a drugi na pl. Inwalidów.

Pojawiła się koncepcja, aby wraz z tą zmianą organizacji ruchu, zmienić też kierunek przejazdu przez odcinek ul. Poznańskiej, który biegnie przez park. Wniosek w tej sprawie, w imieniu mieszkańców, złożył radny Dawid Polok. Ruch miałby przebiegać jednokierunkowo od Błękitnej Bramy w kierunku Al. Jana Pawła II.

– Zleciliśmy wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Poznańskiej, uwzględniający zmianę kierunku jazdy – potwierdza Rafał Fularski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej i ochrony środowiska w żarskim ratuszu. – Wchodzimy w ostatni etap inwestycji i ostatni etap czasowej organizacji ruchu.

Inwestycja ma potrwać do końca marca, o ile sroga zima nie pokrzyżuje tych planów.

Andrzej Buczyński