Żarskie kamienice do remontu. Są już dotacje z budżetu miasta

1150
pl. Rynek 10. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarach radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na remont kolejnych zabytkowych kamienic.

– W tym roku wpłynęło 18 wniosków na kwotę ponad 700 tysięcy złotych – mówi burmistrz Żar Danuta Madej. – W naszym budżecie mamy kwotę 300 tysięcy złotych, w związku z tym komisja konkursowa postanowiła rozdzielić te pieniądze wśród sześciu wnioskodawców, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Program remontów zabytkowych kamienic cieszy się naprawdę bardzo dużą popularnością. Jest on bardzo ważny ze względu na systematyczną zmianę wizerunku naszego miasta, a także poprawę warunków życia naszych mieszkańców.

Przyznano dotacje na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków:

  • Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żagańska 37-37A w wysokości 50.000,00zł brutto z przeznaczeniem na remont elewacji budynku 37-37A,
  • Wspólnocie Mieszkaniowej pl. Rynek 10 w wysokości 50.000,00 zł brutto z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych elewacji i docieplenie budynku,
  • Wspólnocie Mieszkaniowej pl. Rynek 16 w wysokości 50.000,00 zł brutto z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej, termomodernizację elewacji zachodniej, remont klatki schodowej i remont dachu,
  • Wspólnocie Mieszkaniowej pl. Rynek 6-7 w wysokości 50.000,00 zł brutto z przeznaczeniem na remont klatki schodowej i remont dachu,
  • Wspólnocie Mieszkaniowej ul. 1 Maja 1A w wysokości 50.000,00 zł brutto z przeznaczeniem remont elewacji, renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej, wzmocnienie ścian, docieplenie ściany zewnętrznej, remont dachu, remont kominów i ścianek kolankowych i malowanie klatki schodowej,
  • Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Wrocławska 13 w wysokości 50.000,00 zł brutto z przeznaczeniem na remont elewacji.
pl. Rynek 16. fot. Andrzej Buczyński

ATB