Świąteczny konkurs dla uczniów żarskich szkół

794

ŻARY | Żarski Dom Kultury ogłosił konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace należy dostarczyć do 10 grudnia. Później będzie wystawa pokonkursowa.

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół na szopkę bożonarodzeniową.

Założenia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl , 68-200 Żary.

Cele konkursu:
– promocja tradycji ludowych, typowych dla naszego kręgu kulturowego
– promocja twórczości dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkujących teren gminy Żary
– pobudzanie kreatywności adresatów konkursu, doskonalenie ich zdolności manualnych oraz zmysłu estetycznego
– nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi
– wychowywanie do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych
– promocja SWA wśród nowych pokoleń

Adresaci konkursu:
Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie gminy Żary o statusie miejskim.

Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników będzie własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Z dostarczonych prac powstanie wystawa czasowa, którą będzie można oglądać w Salonie Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnik musi być uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, mieszczącej się na terenie gminy Żary o statusie miejskim. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie szopki bożonarodzeniowej z dowolnych materiałów, pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna prawnego. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć szopkę do organizatora, nie przekraczając wyznaczonych terminów. Prace napływające po jego upływie nie będą brane pod uwagę.

Praca konkursowa powinna być opatrzona załączoną do regulaminu metryczką, zawierającą następujące informacje:
– imię i nazwisko uczestnika,
– wiek,
– nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, klasa,
– imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego uczestnika do konkursu,
– nr telefonu oraz/lub adres e-mail ww. nauczyciela/opiekuna,
– technika wykonania (materiały użyte do wykonania szopki).

Prace można dostarczać do Salonu Wystaw Artystycznych pl. Rynek 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Salonu: poniedziałek: 10:00-17:00, wtorek: 12:30-17:00, środa: 10:00-17:00, czwartek: 12:00-17:00, piątek: 10:00-17:00.

Ocena prac konkursowych:
Nadesłane szopki zostaną ocenione przez powołane w tym celu jury. Ocenie podlegać będą przede wszystkim: staranność i estetyczność wykonania, solidność konstrukcji, pomysłowość w podejściu do tematu konkursu (zachęcamy do twórczego i świeżego ujęcia zadanej tematyki!).
Zadaniem jury będzie również zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej (można zakwalifikować się do wystawy nawet, jeśli praca nie zostanie nagrodzona).
Jury może przyznać I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas I-III,
– uczniowie klas IV-VI,
– uczniowie klas VII-VIII,
– uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zobowiązania Organizatora:
Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników o zdobyciu nagrody, wyróżnienia bądź o zakwalifikowaniu się na wystawę pokonkursową do 13 grudnia 2021, zarówno za pośrednictwem dostępnych mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), strony internetowej www.dkzary.pl oraz na podany nr telefonu lub adres e-mail opiekuna/nauczyciela. Zapewnia też nagrody rzeczowe.

Obowiązujące terminy:
– ostateczny termin nadsyłania prac: 10 grudnia 2021 r. do godz. 16:30,
– obrady jury i ogłoszenie wyników: 13 grudnia 2021.

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz gala wręczenia nagród: 17 grudnia 2021 r., godz. 17:00 w Salonie Wystaw Artystycznych plac Rynek 17 (uwaga: w razie niesprzyjającej sytuacji pandemicznej Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z gali i do skorzystania z innego sposobu wręczenia nagród, dostosowanego do ewentualnych obostrzeń).

ATB (źródło ŻDK)