Porody rodzinne w Żarach? Tak, ale pod pewnymi warunkami

807
fot. Szpital na Wyspie

ŻARY | Czy podczas porodu może przebywać osoba towarzysząca? W żarskim Szpitalu na Wyspie jest to możliwe, jednak ze względu na sytuację epidemiczną, a co za tym idzie – w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu, należy przestrzegać pewnych zasad. 

Osoba towarzysząca, przed wejściem na Blok Porodowy jest zobowiązana do wykonania w Izbie Przyjęć testu antygenowego w kierunku SARS-Cov-2. Osobie, która okaże personelowi medycznemu ważny Unijny Certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19, test zostanie wykonany na koszt szpitala. W przypadku braku certyfikatu, osoba towarzysząca zobowiązana jest do wykonania testu na własny koszt. Istnieje możliwość wykonania takiego testu w szpitalu.
Pacjentce rodzącej może towarzyszyć przy porodzie tylko jedna osoba.
Osoba towarzysząca przed wejściem na Blok Porodowy pozostawia okrycie zewnętrzne w miejscu wskazanym przez personel i przebiera się w odzież ochronną.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej atmosfery rodzącym i noworodkom osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich zaleceń personelu medycznego oraz poszanowania spokoju i prywatności innych pacjentek.
Osoba towarzysząca aktywnie wspiera rodzącą i mobilizuje pacjentkę w każdym okresie porodu, poprzez wspomaganie w ćwiczeniach oddechowych, zmianach pozycji itp.
Na Bloku Porodowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, przebywania pod wpływem alkoholu, środków odurzających.
Należy ograniczyć do minimum posługiwanie się telefonem komórkowym, zwłaszcza nagrywania i wykonywania zdjęć. Dopuszcza się wykonywanie zdjęć tylko swojemu nowonarodzonemu dziecku za wiedzą i zgodą personelu.
Przy nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad i zachowaniu zagrażającym bezpieczeństwu, a także braku możliwości wykonywania pracy przez personel medyczny, osoba towarzysząca będzie zmuszona opuścić Blok Porodowy.

Osoba towarzysząca zobowiązana jest bezwzględnie przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Na sali może przebywać od aktywnej fazy porodu (lekarz lub położna określa i informuje ją telefonicznie, kiedy ta faza się zaczyna). Wcześniej powinna znajdować się poza szpitalem. Ale gdy już wejdzie – nie może opuszczać sali porodowej. Po porodzie może zostać maksymalnie do dwóch godzin.
Zarówno rodząca, jak i osoba towarzysząca, muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną, personel zmierzy im temperaturę. Osoba towarzysząca będzie musiała przebrać się w zestaw odzieży ochronnej przygotowany przez szpital i założyć maskę jednorazową.
Pacjentka, u której wykonane zostaje cięcie cesarskie nagłe, mimo planowanego wcześniej porodu drogami natury, może wyrazić zgodę na tzw. kangurowanie dziecka przez osobę towarzyszącą do 2 godzin po porodzie.

ATB (źródło Szpital na Wyspie)