Dom dla żarskich seniorów

1399
fot. MOPS Żary

ŻARY | Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem działającym w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Placówka realizuje założenia rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej, zdrowotnej i socjalnej.

Ze świadczeń Dziennego Domu „Senior+” mogą korzystać osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, które są mieszkańcami Żar, ukończyły 60 r.ż. i są nieaktywne zawodowo.
W ramach prowadzonych zajęć oferowane są: terapia zajęciowa, m.in.: prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, hafciarstwo, ogrodnictwo, zajęcia kulinarne, muzykoterapię i filmoterapię; zajęcia komputerowe; zajęcia społeczno-kulturalne (wyjazdy do kina, teatru, udział w imprezach i uroczystościach lokalnych); wycieczki plenerowe; rehabilitacja i zajęcia ruchowe; opieka i wsparcie terapeutów, pielęgniarki i psychologa; transport busem dla osób nie mających możliwości dowozu; ciepły posiłek.
Przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ następuje na podstawie wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego. Formularz jest dostępny na stronie internetowej (www.mops.zary.pl/PL/175/Dokumenty_do_pobrania/) lub w siedzibie DDS+.
Dzienny Dom „Senior+” mieści się przy ul. Parkowej 8 i otwarty jest w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy: 516 182 731, 68 475 56 03, 68 475 56 08.

fot. MOPS Żary
fot. MOPS Żary

ATB (źródło MOPS Żary)