Przez Grabik nie przejedziesz

2775
fot. Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY | Na drodze wojewódzkiej nr 287 w Grabiku, na trasie Żary – Lubsko, nastąpiła tymczasowa zmiana organizacji ruchu wyznaczona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Jej powodem jest awaria przepustu na realizowanym odcinku rozbudowy drogi.

Wyznaczono dwa objazdy. Pierwszy dla pojazdów o masie do 3,5 t będzie prowadził od skrzyżowania DK 12 z DW 287 na obwodnicy Żar dalej DK 12 do skrzyżowania z DP 1095F, dalej przez Lubanice aż do skrzyżowania z DW 287. Drugi objazd dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t będzie prowadził od skrzyżowania DK12 z DW 287 na obwodnicy Żar dalej DK 12 do skrzyżowania z DW 289 w Nowogrodzie Bobrzańskim, dalej DW 289 do skrzyżowania z DW 287 na obwodnicy Lubska, dalej DW 287 przez Lubsko aż do Jasienia.
Awaryjna organizacja ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony oraz autobusów komunikacji lokalnej będzie funkcjonować do czasu wykonania konstrukcji zabezpieczającej umożliwiającej przywrócenie ruchu wahadłowego – około 10 dni, natomiast dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do czasu usunięcia zagrożenia – około pół roku.

źródło: UG Żary
fot. Andrzej Buczyński

ATB (źródło: UG Żary)