Konsultacje z mieszkańcami Żar

738
fot. Andrzej Buczyński
ŻARY | Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.
Konsultacje przeprowadzane są od 20.10.2023 r. do 24.11.2023 r. w postaci:
1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej za pomocą platformy konsultacyjnej: https://zary.konsultacjejst.pl oraz w postaci wypełnionego papierowego formularza uwag:
Formularz uwag dostępny:
– na stronie internetowej Gminy Żary o statusie miejskim: www.zary.pl;
– na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.zary.pl;
– w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary (Biuro podawcze).
Wypełnione formularze uwag należy dostarczyć:
– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary;
– bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary (Biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu.
2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/7rz2XPNqrQ.
3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 listopada 2023 roku o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 5 listopada 2023 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/exq1YXZ1R6. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
Uwagi do projektu uchwały można składać do 24.11.2023 r.
Poniższe materiały informacyjne zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.zary.pl i stronie www.zary.pl oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu:
• projekt Uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żary o statusie miejskim,
• mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
• diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
OGŁOSZENIE