Bezpłatna rehabilitacja dla mieszkańców Żar

952
Centrum Rehabilitacji i Masażu w Żarach, ul. Głogowska 5A. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej oraz Rada Miejska w Żarach zapraszają mieszkańców miasta w wieku od 40 do 64 roku życia, mających dolegliwości narządu ruchu, urazy układu kostno-stawowego, schorzenia obwodowego układu nerwowego oraz leczących się na choroby zapalne układu kostno-stawowego i mięśniowego do udziału w Programie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Osoby zainteresowane rehabilitacją (posiadające skierowanie od lekarza opieki zdrowotnej) powinny zgłaszać się do realizatora programu – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Żarach, ul. Głogowska 5A, tel. 792 399 577 (rejestracja w godz. od 8.00 do 17.00). Rehabilitacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 do 20:00. Termin realizacji świadczeń – do 15 grudnia 2023 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach lub telefonicznie 68 470 83 47.

OGŁOSZENIE