Pracujące w Żaganiu „na czarno” Ukrainki wrócą do domu

3967

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 14 lutego br. zatrzymali 17 cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce lub podjęli pracę niezgodnie z przepisami.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach przeprowadzili w jednym z przedsiębiorstw gastronomicznych w powiecie żagańskim kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzenia pracy cudzoziemcom. Po stwierdzeniu, że  dwie obywatelki Ukrainy pracują nielegalnie, cudzoziemki zostały zatrzymane.Kobiety nie posiadały wymaganych zezwoleń na pracę, ani innych koniecznych dokumentów. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, obywatelki Ukrainy otrzymały decyzje administracyjne zobowiązujące je do powrotu. Muszą opuścić Polskę w ciągu miesiąca.Funkcjonariusze SG z Tuplic prowadzić będą również czynności służbowe w stosunku do pracodawcy Ukrainek. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i nielegalne zatrudnienie cudzoziemek, przedsiębiorcy może grozić kara nie mniejsza niż trzy tysiące złotych.MK , źródło NOSG