Sadysta z Żar znęcał się nad kotem, teraz odpowie przed sądem

3315
rudy kot
kot wolno żyjący

Dręczyciel z Żar w lipcu 2016 roku, w centrum miasta znęcał się nad wolno żyjącym kotem. Pastwił się nad niewinnym zwierzęciem, kopał aż złamał mu żuchwę. 

Dopiero teraz Prokurator Rejonowy skierował akt oskarżenia przeciwko 20 letniemu mężczyźnie. A nie był to jego jedyny występek w tym czasie, bowiem groził również kobiecie uszkodzeniem ciała oraz zgwałceniem.

Kot wolno żyjący do dobro narodowe mało kto zdaje sobie z tego sprawę, są bardzo pożytecznymi zwierzętami, sytuacja prawna tych zwierząt jest uregulowana przez Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. znowelizowanej 6 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1002 i rzeczywiście zgodnie z art. 11 tejże ustawy „zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin”. Przy czym zgodnie z art. 4 pkt 16 w/w ustawy ustawodawca określił, kiedy zwierzę jest bezdomne: „zwierzęta bezdomne lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały”. W myśl cytowanych wyżej zapisów należy bezspornie stwierdzić, że koty znajdujące się również na terenie osiedla nie są zwierzętami bezdomnymi, ponieważ urodziły się w stanie dzikim. Nigdy nie były udomowione, a jedynie dokarmiane przez człowieka, tak jak inne zwierzęta (np. gołębie, łabędzie itp.). Nie mniej jednak, idąc dalej za treścią ustawy, zgodnie z art. 5 „każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania” oraz zgodnie z art. 21 ust. „Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1.” Ponad to zgodnie z art. 1 ust. 1: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że koty znajdujące się na terenach naszych osiedli, jako zwierzęta wolno żyjące mają prawną ochronę, i do każdego nas kto ma choć odrobinę empatii , a w szczególności do administratorów bloków, wspólnot mieszkaniowych, należy obowiązek zapewnienia im schronienia.

Oskarżonemu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat 2.