Przekroczone stany ostrzegawcze na Bobrze

3887
Elektrownia wodna Żagań
Żagań, Bóbr ARMG

Według dobowego raportu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego minionej doby wystąpiły nieznaczne przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzece Bóbr w Żaganiu i Szprotawie.

Przekroczone stany ostrzegawcze (stan na godz. 6:00 dnia 02.03.2017) na:
– rz. Bóbr w m. Żagań o 6 cm,
– rz. Szprotawa w m. Szprotawa o 2 cm,
– rz. Noteć w m. Gościmiec o 18 cm.
Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje jednocześnie, że brak jest przekroczeń stanów alarmowych i występuje  tendencja spadkowa.

MK