Ryzyko wystąpienia przekroczenia pyłu PM 10 w Żarach

3896

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia  normowanej wartości średniodobowej pyłu PM 10, która wynosi 50 µg/m³, 35 razy w roku  .

Do dnia 16 marca 2016 r. zgodnie z pomiarami wykonanymi w okresie od 01.03.2016 do 28.02.2017 r. przekroczeń było aż 25, a dopuszczalna norma roczna przekroczeń wynosi 35.  WIOŚ informuje w swoim piśmie, że przekroczenia związane są głównie z emisją związaną z indywidualnym ogrzewaniem budynków, emisją związaną z intensywnym ruchem pojazdów oraz lokalnymi warunkami wpływającymi na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  ( warunki meteorologiczne, ukształtowanie terenu ). WIOŚ uspokaja i informuje jednocześnie , że stężenie pyłu PM10 w powietrzu będzie malało jak skończy się sezon grzewczy.

MK