Wspólnymi siłami

3921
foto UM Lubsko

Lubsko – IV edycja Rewitalizacji Parku Miejskiego zakończyła się sukcesem, a był nim przede wszystkim liczny udział mieszkańców.

– Pomimo niesprzyjającej pogody impreza była bardzo udana, a wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane nawet szybciej niż się spodziewaliśmy – mówi burmistrz Lubska Lech Jurkowski. – Widzę, że ludzie bardzo chętnie przychodzą, bo chcą coś zrobić dla siebie, w swoim najbliższym otoczeniu.

Wydano blisko 200 par rękawiczek jednorazowych. W porządkowaniu parku, zbieraniu śmieci, usuwaniu krzaków i gałęzi oprócz mieszkańców i młodzieży szkolnej zaangażowali się także: Ochotnicze Straże Pożarne z Chocicza, Górzyna i Starej Wody, Areszt Śledczy w Lubsku, Klub Seniora, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko, Lubski Dom Kultury, Lubskie Wodociągi i Kanalizacja, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku, lokalne stowarzyszenia: „Lubsko Potrafi” oraz „Przyjazna Gmina”.

Na zakończenie była gorąca kawa, herbata, grochówka i pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Teren przez wiele lat zaniedbany, będący niemalże wysypiskiem śmieci, dziś powoli staje się miejscem bardziej przyjaznym. Burmistrza cieszy również to, że dzięki takim akcjom udaje się wyciągnąć ludzi z domów, nie tylko po to by razem popracowali, ale przede wszystkim spędzili ze sobą czas.

Andrzej Buczyńśki