Taryfikator mandatów – za co policjant może ukarać

4317


Przypominamy przepisy ruchu drogowego i ostrzegamy, jakie mogą być konsekwencje w przypadku ich złamania.

Warto zwrócić uwagę na rozdział o przecinaniu się kierunków ruchu i zapisy dotyczące rowerzystów, gdyż ci właśnie użytkownicy dróg mają małe szanse w konfrontacji z samochodami. A dla amatorów szarżowania – przepisy dotyczące wyprzedzania.

Wymijanie, omijanie, cofanie

– Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 10 pkt 500 zł

– Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 0 pkt 250 zł

– Utrudnianie ruchu podczas cofania: 4 pkt do 50 zł do 200 zł

– Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 2 pkt 200 zł

 Wyprzedzanie

– Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 10 pkt 200 zł

– Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 10 pkt 200 zł

– Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

– ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 5 pkt 250 zł

– kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 5 pkt 250 zł

– Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 pkt 300 zł

– Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 pkt 300 zł

– Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 5 pkt 300 zł

– Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt 300 zł

– Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 5 pkt 300 zł

– Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 pkt 200 zł

– Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt 350 zł

– Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 0 pkt 100 zł

– Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 pkt 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 10 pkt 350 zł

– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 10 pkt 350 zł

– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 10 pkt 350 zł

– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów: 6 pkt 350 zł

– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić: 6 pkt 350 zł

– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 6 pkt 350 zł

– Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 10 pkt 350 zł

– Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 0 pkt 300 zł

– Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 0 pkt 100 zł

– Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 pkt 300 zł

– Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 pkt 300 zł

– Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym: 0 pkt 250 zł

– Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy: 0 pkt 100 zł

– Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2 pkt 100 zł

Ostrzeganie oraz jazda w złych warunkach

– Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 pkt 200 zł

– Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 2 pkt 100 zł

– Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 0 pkt 100 zł

– Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 0 pkt 100 zł

– Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 2 pkt 100 zł

Holowanie

– Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem: 0 pkt 250 zł

– Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe: 0 pkt 250 zł

– Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: 0 pkt 250 zł

– Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony: 0 pkt 250 zł

– Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego: 0 pkt 250 zł

– Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą): 0 pkt 250 zł

– Naruszenie przez kierującego warunków holowania – niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 0 pkt 100 zł

– Naruszenie przez kierującego warunków holowania – nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 0 pkt 150 zł

– Naruszenie przez kierującego warunków holowania – brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 0 pkt 150 zł

– Naruszenie przez kierującego warunków holowania – niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 0 pkt 100 zł

– Naruszenie przez kierującego warunków holowania – niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 0 pkt 50 zł.

ATB