Uwaga ! Zamiany nazw ulic

5528
ulica Buczka

Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic. Przez najbliższe kilkanaście dni można oficjalnie zgłaszać swoje propozycje.
Konieczność zmian nazw niektórych ulic, to efekt ustawy, którą 1 kwietnia 2016 r. uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa mówi o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zakłada ona zmianę nazw ulic i placów propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

W opinii Instytutu Pamięci Narodowej z 17 lutego 2017 r. wydanej dla ulic z terenu Miasta Żary kryteria ustawy spełniają następujące nazwy: Buczka, Gen. Żymierskiego, 9 Maja.

W konsultacjach dotyczących zmiany nazw mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Żar, którzy ukończyli osiemnaście lat.

Swoje propozycje można składać za pomocą ankiety konsultacyjnej w dwojaki sposób. Można zrobić to w formie pisemnej w Urzędzie Miasta, bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przez operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary. Propozycje można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wypełniony wniosek po zeskanowaniu wysłać na adres e-mail: WGA@um.zary.pl

Formularz arkusza konsultacyjnego w sprawie nazw ulic jest dostępny w formie papierowej, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, a w formie elektronicznej (do pobrania) – na stronie internetowej: www.bip.zary.pl lub www.zary.pl

W ankiecie są zawarte propozycje zmian – dla ul. Buczka to: Solna,Tkacka, Śródmiejska, dla ul. Gen. Żymierskiego to: s. M.Edelburgis, Grafików, przedłużenie ul. Miłej, dla ul. 9 Maja to: 8 Maja, Włókiennicza. Każdy może głosować za jedną z nazw dla każdej ulicy, ale może też dopisać własną propozycję nazwy, dodając kilka słów uzasadnienia.

Termin przeprowadzenia konsultacji mija w piątek 26 maja.

PaS