Ważne! Nocna i świąteczna pomoc po staremu, szpitale się dogadały

5031
105 Szpital Wojskowy w Żarach fot. ARMG

Świadczenie usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez szereg lat w Żarach i w Żaganiu realizował 105 Kresowy Szpital Wojskowy. Wchodząca od 1 października reforma służby zdrowia miała to zmienić.

Sieć szpitali określa, jakie oddziały i usługi medyczne świadczy każda placówka ujęta w ministerialnym wykazie. Zadania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Żarach przypisane zostały Szpitalowi na Wyspie. Z kolei 105 Kresowy Szpital Wojskowy został zakwalifikowany do kategorii szpitali ogólnopolskich i tego typu świadczeń od 1 października miał już nie wykonywać.

Przed Szpitalem na Wyspie pojawił się problem zarówno lokalowy, organizacyjny i kadrowy, ponieważ do tej pory placówka nie świadczyła takich usług. Żeby je zapewnić, to od godz. 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz przez całą dobę w dni wolne i święta powinien dyżurować lekarz, pielęgniarka, musi być też zapewniony jakiś transport z racji tego, że lekarz wyjeżdża również do domów chorych.

Szpitale współpracują

Wydaje się, że dla samych pacjentów najlepiej jest, jak się nic nie zmienia. Trudno sobie wyobrazić zamieszanie, jakie mogłaby spowodować zmiana lokalizacji nocnej i świątecznej pomocy, do której wielu pacjentów po prostu się przyzwyczaiło. Odsyłanie chorych w nocy z jednego szpitala do drugiego wywołałoby na pewno wiele nerwowych sytuacji. Poza tym część osób poszłaby od razu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Tam z kolei mogłyby się tworzyć długie kolejki, bo w pierwszej kolejności i przede wszystkim obsługiwani są pacjenci, których życie jest zagrożone.

Tych sytuacji na szczęście uda się uniknąć, ponieważ szpitale w Żarach porozumiały się w tej kwestii i z perspektywy pacjenta nic się nie zmieni. Od 1 października, pomimo zmian systemowych, pacjenci po nocną i świąteczną pomoc nadal mogą przychodzić do 105 Szpitala przy ul. Domańskiego 2, do budynku nr 12. Umowy i sposoby rozliczeń pomiędzy szpitalami tak naprawdę pacjenta w ogóle nie obchodzą. Najważniejsze jest, że ma gdzie skorzystać z fachowej opieki, kiedy przyjdzie taka potrzeba.

Szpital w Żaganiu

W Lubsku i w Żaganiu także bez zmian

Dotychczasowym świadczeniodawcom w zakresie nocnej i świątecznej opieki w Lubsku było pogotowie. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na to zadanie i świadczeniodawca w Lubsku pozostaje bez zmian – Ratownictwo Medyczne Krystyna Gretkierewicz. Nadal po pomoc można zgłaszać się do siedziby pogotowia przy ul. Strażackiej 1.

Podobny konkurs ogłoszony został przez NFZ na terenie Żagania. Przystąpił do niego Szpital 105 i pomoc ta będzie udzielana jak dotychczas, w żagańskim szpitalu przy ul. Żelaznej 1A. Rejon szprotawski obsługiwany jest przez Nowy Szpital w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1.

Marek Femlak, zastępca dyrektora 105 Szpitala Wojskowego

– Dyrektor NFZ zwrócił się do nas, abyśmy spróbowali to zorganizować w porozumieniu ze Szpitalem na Wyspie. Usiedliśmy do rozmów i ustaliliśmy, że będziemy podwykonawcą tego zadania. Ale tak naprawdę dla mieszkańca nic się nie zmieni. Tylko my wewnętrznie musimy pozmieniać sobie recepty, druki i pieczątki. W ciągu kilku dni to zostanie dograne i będzie funkcjonowało bez zmian. To też odciąży nasz SOR. Na różnych spotkaniach tłumaczyłem wręcz, jak to jest, że w Żarach nie ma tak długich kolejek na SORze, jak w Zielonej Górze, czy w innych szpitalach. Mamy nocną i świąteczną pomoc oddaloną o jakieś sto metrów od SORu i tam kierowani są pacjenci przeziębieni, z niewielkimi urazami czy bólami. Dzięki temu unikają długiego oczekiwania. To mamy wypracowane od lat.

Jolanta Dankiewicz, prezes Szpitala na Wyspie

– Przy świadczeniu usług nocnej i świątecznej opieki medycznej na terenie 105 Szpitala pracować będzie część naszej kadry medycznej. Na razie są to dwie pielęgniarki, ale zobaczymy, ile osób się zgłosi. W zależności od potrzeb będziemy też wykonywać część badań diagnostycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Najważniejsze, że pacjenci z terenu powiatu żarskiego nie pozostaną bez opieki, mają ją zabezpieczoną.

NFZ informuje:

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,

– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

– telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

– nagłego zachorowania;

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Andrzej Buczyński