Bakteria coli w wodzie w Lipinkach. Woda niezdatna do spożycia

3442

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach  informuje że w dniu. 05.10.2017 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia pochodzącą z wodociągu publicznego  w Lipinkach Łużyckich.

Badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 03.10.2017 r. z wodociągu publicznego w Lipinkach Łużyckich wykazały, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015,  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na stwierdzoną obecność bakterii grupy coli w ilości 22 j.t.k. w 100ml – stacja uzdatniania wody oraz 20 j.t.k. w 100ml – na sieci wodociągowej w m. Zajączek. Wartość dopuszczalna to 0 na 100 ml, czyli bakteria nie powinna w ogóle w wodzie występować. Nie można wody spożywać, ani używać do higieny osobistej. Woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet.