Czy rowerzysta ma obowiązek korzystania ze ścieżki dla rowerów

6168

Z perspektywy kierowcy samochodu często rowerzysta poruszający się jezdnią to tak zwany „zawalidroga”, bowiem spowalnia ruch na drodze.

Jeszcze bardziej irytuje kiedy wzdłuż jezdni do dyspozycji  jest piękna nowiusieńka ścieżka rowerowa, a rowerzysta jak na złość jedzie sobie spokojnie rowerem po jezdni. Dlaczego? Zapytaliśmy użytkowników jednośladów. Jedni twierdzą, że mają prawo wyboru, bo mogą poruszać się albo jezdnią albo ścieżką. Otóż nic bardziej mylnego, przepisy o ruchu drogowym mówią wprost : Art 33.1 Kodeksu Drogowego „Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, który mówi, że Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych ,  wówczas może korzystać z jezdni. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym”.

Inni natomiast wybierają drogę asfaltową ponieważ nawierzchnia ścieżki im nie odpowiada. Użytkownicy rowerów zwanych „szosówkami” wolą jechać asfaltem bowiem nawierzchnia ścieżki rowerowej, która jest często wykonana z kostki sprawia, że przy cienkich oponach odczuwają dyskomfort podczas jazdy. Niestety nie jest to również prawidłowe zachowanie.

Wybierając rower jako środek lokomocji pamiętajmy również, że ?

Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

4. (uchylony)

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych , jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Zachęcamy jednak do wybierania roweru jako środka lokomocji. Jednoślad zdaje bowiem egzamin na zakorkowanych i zatłoczonych ulicach miast. Jeżeli zachowamy ostrożność i będziemy przestrzegać przepisów jazda rowerem po mieście stanie się przyjemnością, a nerwowi ciągle śpieszący się kierowcy samochodów powstrzymają się od złośliwości.

MK, foto ARMG