Własnej krwi nie żałowali (zdjęcia)

3838
Zbigniew Witka otrzymał Złoty Krzyżyk. Oddał ponad 50 litrów krwi

Polski Czerwony Krzyż w dniu Świętego Mikołaja postanowił docenić i wyróżnić honorowych dawców krwi w Żarach.

Z tej okazji w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyła się uroczysta gala. Najwyższe wyróżnienie Złoty Krzyżyk otrzymał Pan Zbigniew Witka, który od 1987 roku oddał aż 50 litrów najcenniejszego leku jakim jest krew. Uhonorowano także wielu innych dawców krwi.

Podkreślić należy, że Honorowym Dawcą Krwi zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała honorowo krew.

Tytuł i odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym honorowym dawcom krwi po oddaniu krwi w ilości podanej poniżej:

 „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Jakie przywileje nabywa Honorowy Dawca Krwi?

  • Zasłużony honorowy dawca krwi uprawniony jest do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen, a także w leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi (listę tych leków ustala Ministerstwo Zdrowia).
  • Zasłużony honorowy dawca krwi ma prawo do przyjęcia poza kolejnością w poradniach działających w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także do obsługi poza kolejnością w aptekach.
  • Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
  • Wiele samorządów miejskich na własną rękę wprowadza zwolnienia z opłat biletowych w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi, przy czym w celu nabycia prawa do bezpłatnych przejazdów w różnych miastach obowiązują różne progi minimalnej ilości oddanej krwi.

MK, foto Gola Halina