Będzie bezpieczniej

3159
Prace przy al. Wojska Polskiego już się rozpoczęły. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa ciągu pieszo-rowerowego na niespełna kilometrowym odcinku przy al. Wojska Polskiego w dzielnicy Kunice.

– Przebudowa drogi polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lelewela do skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ulicą Pułaskiego – mówi Rafał Fularski, naczelnik wydziału infrastruktury w żarskim urzędzie miejskim. – W ramach tego zadania wykonany będzie odcinek około 980 metrów bieżących chodnika z ciągiem rowerowym, a także przebudowa zjazdów do posesji leżących po stronie budowanej ścieżki.

Obecnie na tym odcinku nie ma w ogóle żadnego chodnika i piesi zmuszeni są do maszerowania po ulicy. Nowy chodnik o szerokości około 3 metrów powstanie z jednej strony ulicy, jednak z powodu braku wolnego miejsca i ze względu na ukształtowanie terenu na pewnym odcinku, dwukrotnie będzie przechodził na drugą stronę ulicy. Pierwszy odcinek długości 480 metrów, patrząc od strony ulicy Lelewela, przebiegać będzie po prawej stronie ulicy. Następnie po lewej stronie zbudowanych zostanie około 100 metrów nowego ciągu pieszo-rowerowego i z powrotem przejście na stronę prawą.

Inwestycja zakończy się mniej więcej 100 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Pułaskiego, bo tam już zupełnie nie ma miejsca, aby zmieścić pełnowymiarową ścieżkę.

Zgodnie z projektem, nowa ścieżka pieszo-rowerowa dwukrotnie będzie przecinać jezdnię.
fot. Andrzej Buczyński

Bezpieczeństwo przede wszystkim
– Zadanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na tym odcinku, po którym teraz poruszają się zarówno pojazdy, jak i piesi – mówi Rafał Fularski.
Przy tej drodze znajduje się między innymi stadion Unii Kunice, na który przychodzą kibice, w tym również dzieci. Obok prowadzone są obecnie prace wokół stawu, które po zakończeniu mają poprawić walory rekreacyjne tego terenu. To teoretycznie może zwiększyć natężenie ruchu pieszo-rowerowego w tamtym rejonie.

Planowany umowny termin zakończenia tego zadania to 5 grudnia tego roku. Koszty oszacowano na 1.470.000 złotych. Wchodzi w to niezbędna przebudowa infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, trzeba będzie przestawić słupy stojące blisko jezdni. Na pewnym odcinku jest wysoka skarpa, przy której postawiony zostanie mur oporowy. Jak się okazuje w tym przypadku, nie wystarczy położyć chodnik i po sprawie. Jest wiele przeszkód, które wymagają dodatkowych prac.

Wykonawcą prac jest żarska firma Arman, która zakończyła właśnie modernizację parku przy ulicach Paderewskiego i Czerwonego Krzyża.

Konieczna będzie wycinka ośmiu drzew, które kolidują z przebiegiem zaprojektowanej ścieżki, jednak jak zapewnią naczelnik Fularski, rekompensatą będą nowe nasadzenia. Drzew jak zwykle szkoda, ale w tym wypadku nie ma innej alternatywy. Albo drzewa, albo bezpieczeństwo ludzi poruszających się wzdłuż tej drogi.

Jakiś czas temu powiat zbudował przy swojej drodze ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż al. Wojska Polskiego, na odcinku od Syreny, w kierunku Kunic, do skrzyżowania przy stacji benzynowej. Tam też wcześniej nie było żadnego chodnika. Gdyby tylko został jeszcze uzupełniony odcinek od wspomnianej stacji do skrzyżowania z ulicą Lelewela, to rowerzyści oraz piesi z Kunic mogliby już prawie bezkolizyjnie dotrzeć do centrum miasta.

Andrzej Buczyński