Autostrada na horyzoncie. Jest decyzja o budowie

6148

 

Jest długo wyczekiwana decyzja w sprawie budowy autostrady A18. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pierwsze przetargi są planowane jeszcze w tym roku.

 

Przebudowa południowej jezdni przyszłej A18 ma ruszyć w 2019 roku. W ministerstwie odeszli od koncepcji budowy w ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego. Przebudowa ma być finansowana „z oszczędności, ze środków krajowych”.

Minister Andrzej Adamczyk podjął decyzję po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

– To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ogłoszenie postępowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Budowa zostanie podzielona na 5 odcinków. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawansowania prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);
w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);
od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).
Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:

dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,

budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

modernizację węzłów autostradowych,

budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),

budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,

budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,

budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,

budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych

ochronę dóbr kultury.

 

Paweł Skrzypczyński. fot. www.gov.pl