Co dalej z tym zamkiem?

2846

Żary | Jakiś czas temu właściciele kompleksu zamkowo-pałacowego zadeklarowali wolę przekazania części obiektu, a dokładnie zamku, w ręce miasta. W tej sprawie przeprowadzono konsultacje wśród mieszkańców i większość głosów opowiedziała się za przejęciem zabytku. Władze miejskie również przystały na ten pomysł. I jakby sprawa ucichła. Co dalej?

– Wyjaśniamy wszelkie zawiłości z lat ubiegłych, ale tak naprawdę mamy prawie wszystko dogadane – mówi Marek Iwlew, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych w żarskim ratuszu. – Protokół uzgodnień został przekazany właścicielom i czekamy na ich ewentualne uwagi. Przy tej okazji urzędnicy wszystko dokładnie sprawdzili. Kiedyś obowiązywały inne przepisy niż teraz, więc pewne sprawy należało zweryfi kować. Ważne, aby nie było żadnych wątpliwości odnośnie prawa własności do części zamkowej zabytkowego obiektu. A wątpliwości budzić mogła kwestia własności części budynków na działce, którą miasto ma przejąć. – Cały obiekt był wielokrotnie przebudowywany i geodezyjnie działka pasuje, a fragmenty obiektów wychodzą poza działkę – mówi Marek Iwlew. – Trzeba to dopasować wykazem zmian gruntowych. Obecnie do danej działki przypisuje się istniejące budynki. Dawniej się tego po prostu nie robiło. Protokół uzgodnień, czyli zasad, na jakich zamek ma zostać przekazany, urzędnicy wysłali do właścicieli, by mogli się do tego ustosunkować i wnieść ewentualne uwagi . Teoretycznie podpisanie aktu notarialnego mogłoby nastąpić w każdej chwili, ale trzeba pamiętać, że jest to wola dwóch stron i nikt nikogo nie może do tego zmusić. Zarówno miasto, jak i obecni właściciele zamku, mogą się wycofać z tego pomysłu. Oczywiście nic w tej chwili na to nie wskazuje i zapewne zamek stanie się własnością miasta. Nie da się jednak określić, kiedy to nastąpi, bo w tej sprawie nie obowiązują żadne terminy, które nakazywałyby sprawę załatwić w odgórnie narzuconym czasie.

Andrzej Buczyński , foto ARMG