Zieleń za 4 miliony

1673

ŻARY | Miasto wyda przeszło 4,2 miliona złotych na siedem inwestycji związanych z tworzeniem i odnowieniem terenów zielonych, aby poprawić jakość środowiska. Prawie połowa wartości całego projektu pod hasłem „Inwestujemy w Zielone Żary” to pozyskane środki zewnętrzne.

Pierwszym zadaniem przyjętym do realizacji jest zagospodarowanie terenu wokół dawnego basenu w Kunicach. – W ubiegłym roku wystartowaliśmy w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska, w ramach którego miasta mają możliwość pozyskiwania środków finansowych na zagospodarowanie terenów miejskich pod kątem zieleni – mówi burmistrz Żar Danuta Madej. – Przeszliśmy wszystkie etapy i ostatecznie zawiadomiono nas, że nasz projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 miliona złotych. Wśród siedmiu zadań składających się na projekt „Inwestujemy w Zielone Żary”, największym jest zagospodarowanie dawnego kąpieliska w Kunicach.

Parę lat temu mieszkańcy wyrazili wolę zrobienia porządku na tym terenie poprzez głosowanie w budżecie obywatelskim. Wniosek dotyczył zdobycia środków na wykonanie projektu. W rezultacie projekt został opracowany. W kolejnym budżecie obywatelskim Kuniczanie i pozostali mieszkańcy wspierający ten pomysł głosowali, aby zdobyć środki na jeden z etapów realizacji całego, dość kosztownego przecież przedsięwzięcia. Projekt oszacowano na ponad 2 miliony złotych. Pieniądze z budżetu obywatelskiego poszły na oczyszczenie terenu. Zamontowane zostało oświetlenie i monitoring. Urząd miejski ogłosił prze targ na dalsze prace, jednak został on unieważniony ze względu na zbyt drogie oferty. W kolejnym przetargu kwoty zostały obniżone. – W tym momencie stwierdziliśmy, że będziemy realizować to zadanie, mając środki na doprowadzenie inwestycji do końca – mówi Danuta Madej. – Przetarg wygrała żarska firma Arman, która sprawdziła się między innymi przy inwestycji dotyczącej zagospodarowania parku przy ul. Czerwonego Krzyża i Paderewskiego. Umowa została podpisana. Prace rozpoczną się w tym roku, a zakończą w przyszłym.

Sześć innych

Realizacja trzech kolejnych zadań przewidziana jest na ten rok. Pozostałe trzy zaplanowano na 2020 rok. Do końca sierpnia zostanie ogłoszony przetarg na wszystkie zadania i urzędnicy mają nadzieję rozstrzygnąć go na początku września. W tym roku zagospodarowany ma być skwer przy ulicy Skarbowej, znajdujący się między hotelem Anatol a sklepem Aldi. Jest on jakby przedłużeniem odnawianego obecnie parku przy Al. Jana Pawła II. Zakres prac będzie obejmował wzmocnienie i uszlachetnienie gleby, ale przede wszystkim nasadzenia drzew i krzewów. Dla przykładu – posadzonych zostanie tam 560 krzewów forsycji, 630 bukszpanów, 840 krzewów rumianki japońskiej w dwóch odmianach. To są ilości imponujące. Będą też nowe drzewa, takie jak śliwa wiśniowa, czy katalpa wielokwiatowa.

Ciekawie zapowiada się również, zaplanowane na ten rok, zagospodarowanie parku w pobliżu szkoły muzycznej. Będzie on miał częściowo charakter dydaktyczny, a pojawią się w nim mniej lub bardziej znane rośliny jadalne. Między innymi jagoda kamczacka, dereń jadalny, pigwa jadalna, pigwowiec japoński, borówka amerykańska, lipa, morwa biała i czarna, mamutowiec olbrzymi, żywotnik olbrzymi, śliwa tarnina, czy też nieszpułka zwyczajna. Łącznie będzie tam 31 nowych drzew i ponad 20 krzewów. Oprócz tego naprawione zostaną schody i poprawione alejki, przy których zamontowane zostaną nowe ławki i kosze na śmieci

Ostatnim tegorocznym zadaniem do zrealizowania będzie zagospodarowanie terenu przy Placu Pionierów Ziemi Żarskiej obok postoju taksówek na początku ul. Śródmiejskiej. Przewidziano tam nasadzenia drzew i krzewów, takich jak śliwa, katalpa, jabłoń ozdobna, trzmielina, irga, jałowiec, bukszpan. Samych krzewów będzie kilkaset .

Estetyka, ale nie tylko

Rośliny się starzeją i czasem trzeba je wymienić na nowe. Przykładem jest wycięta niedawno topola stojąca przy ul. Chopina. Okazało się, że była pusta w środku. Stanowiła ogromne zagrożenie w dość ruchliwym miejscu, w pobliżu przejścia dla pieszych. Burmistrz podkreśla, że estetyka tych miejsc przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji to jedna sprawa, ale ważny jest też wpływ roślin na środowisko. Nikogo nie trzeba przekonywać, że im więcej roślin, tym lepiej. Tak więc w Żarach zrobi się bardziej zielono i różnorodnie pod względem gatunków, które zostaną nasadzone.

Kolejne w przyszłym roku

Realizację trzech pozostałych zadań, wchodzących w skład tego dużego projektu, zaplanowano na rok następny. W lasku przy ul. Kaszubskiej powstanie tak zwany park dydaktyczny z tablicami informacyjnymi. Zagospodarowany zostanie pas drogowy, a także plac zabaw i skwer przy ulicy Zawiszy Czarnego.

Andrzej Buczyński