Podsumowanie 2020 roku w Żarach. Raport

602

ŻARY | Urzędnicy miejscy opublikowali kolejny, doroczny raport z funkcjonowania miasta. Najnowszy dokument obejmuje swym zakresem miniony 2020 rok.

W raporcie znaleźć można, oprócz informacji ogólnych, takie zagadnienia, jak: rozwój gospodarczy; oświata kultura i sport; rodzina, ochrona zdrowia i pomoc społeczna; zadania z zakresu poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego; sprawy obywatelskie; zarządzanie kryzysowe; zasób komunalny, gospodarka nieruchomościami i gospodarka przestrzenna; ochrona środowiska, zieleń, komunikacja miejska; inwestycje; finanse; podatki i opłaty lokalne; pozyskiwanie środków zewnętrznych; spółki komunalne, itp.
Na 146 stronach raportu znaleźć można informacje nie tylko o działaniach urzędu miejskiego, ale też miejskich instytucji i jednostek organizacyjnych.

POBIERZ .PDF

ATB