Napaść na strażnika miejskiego

1374

Żary | Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 36 letniemu mężczyźnie, który kopnął strażnika miejskiego w twarz. 
Do zdarzenia doszło w trakcie wykonywanych przez strażnika czynności służbowych. Strażnik miał zadanie doprowadzić mężczyznę do wytrzeźwienia. Poszkodowany miał obrażania twarzy w okolicy oka. Napastnik zniszczył również strażnikowi okulary.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego Art.  288.  §  1.  Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,  a także Art.  222.  [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza]  §  1.  Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

MK