Podziel się zdrowiem

661

REGION | Apelują o to samorządowcy, lekarze, a także poszczególne osoby, których bliscy ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem. Masz już to na szczęście za sobą? Możesz pomóc innym oddając osocze krwi.

Czas i chęci tylko tyle wystarczy, aby uratować czyjeś życie. Apelujemy do wszystkich ozdrowieńców, którzy wygrali z koronawirusem – Wasze osocze potrafi ratować życie! Można je oddać w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp.

W województwie lubuskim w gwałtownym tempie rośnie liczba zakażonych koronawirusem, wśród których znajdują się osoby o bardzo ciężkim przebiegu choroby. Dotychczasowe doświadczenie pokazało, że dla takich osób osocze ozdrowieńców jest płynem na wagę złota i nie chodzi tu o efektowną metaforę. Niestety wciąż brakuje Lubuszan po przebytej chorobie, chętnych do oddania płynu, a sytuacja staje się coraz trudniejsza, choć w Lubuskiem jest ponad 3 tys. ozdrowieńców.

Każdy dawca to aż trzy dawki leku. Ozdrowieńcy mogą zgłaszać się do placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze przy ul. Zyty oraz do punktu w Oddziale Terenowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1 (budynek hotelu pracowniczego). Kontakt: osocze@rckik.zgora.pl, tel.: 609 466 944

Ważne informacje
Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobrane od osób, które miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa, przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe, zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT, po zakażeniu SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT, po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji, u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał, są w wieku 18-60 lat, nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób, spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.
Osocze mogą oddawać mężczyźni bez transfuzji w wywiadzie, kobiety bez ciąży i bez transfuzji w wywiadzie oraz osoby bez alloprzeciwciał do antygenów HLA.

Jak pobierane jest osocze?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza.

Co dalej dzieje się z osoczem?
Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?
Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.

ATB (źródło: lubuskie.pl)